Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Muri i forgrunnen og Sylte i bakgrunnen.

Fjord, Gård, Løe

Fotografi ubb-kk-1318-2251

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1998

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Bygd, Naust, Steinhelle

Fotografi ubb-kk-1318-2241

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjord, Gård, Uthus, Tun, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2250

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Bygd, Bolighus, Tregjerde, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1993

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Molo

Fotografi ubb-kk-2127-0136

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Vei, Bolighus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2242

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Gård, Bygd, Kirke, Hesje, Tregjerde, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-0133

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-2253

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2239

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1997

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2238

Knud Knudsen

Sylte Kirke, Søndmør.

Kirke, Tregjerde, Gravplass, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2247

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Gård, Bygd, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0135

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2237

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2245

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Gård, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0134

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjord, Kirke, Prestegård, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-2254

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1995

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1994

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2246

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2252

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2243

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2236

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2240

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

1881-09-29

Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2244

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Bygd, Robåt, Naust, Steinhelle

Fotografi ubb-kk-ns-1992

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjord, Kirke, Prestegård, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-1996