Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126339

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126326

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126312

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1965-08-13

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-160461

Widerøe's Flyveselskap A/S

krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126318

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126351

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126325

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Widerøe]

1961-08-25

Widerøe

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054778

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126311

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126344

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126330

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054777

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054783

Jakob Naustdal

Dagbok 1941-1942-1943. Langs sjøen i Fana og Sund (Bukken).

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-013

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054781

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126331

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126349

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126332

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126329

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126337

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126314

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126324

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126321

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126350

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126343

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126340

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054775

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126346

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126319

Jakob Naustdal

1941. Øyar og langs sjøen.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054765

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054776

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054782

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126320

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126347

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126328

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054779

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126348

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126335

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054764

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126322

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126327

Widerøe's Flyveselskap A/S

krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126317

Ralph L. Wilson

Bonges, Alli og barna, Emma paa Korsnæs

Sommer, Barn og familie, slektninger, Venner og venninner

Fotografi ubb-wil-c-016

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126313

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054780

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126345

Ralph L. Wilson

Bonges, Atti og os paa Korsnæs

Friluftsliv, Familie og slekt

Fotografi ubb-wil-c-031

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126323

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Krokeide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054766

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054767

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Krokeide]

1961-08-25

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054784

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126316

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126334

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126342

Widerøe's Flyveselskap A/S

Krokeide

1963-08-30

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-126333

Jakob Naustdal

1946.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-024

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rød

1963-08-30

Flyfoto, Overheng

Fotografi ubb-w-f-126338