Atelier KK

[Arbeidere på tomt. Christies gate 17]

1919-01-08

Arbeidere på tomt. Christies gate 17

Byggeplass, Building site, Tønne, Tregjerde, Steinmur, Stige, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-kk-n-181-008

Atelier KK

[Christies gate 17]

Vindu, Hest, Byggeplass, Building site, Steinhelle, Forretningsgård, Tønne, Tregjerde, Steinmur, Bakgård, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-n-181-010

Atelier KK

[Christies gate 17]

1918-12-21

Christies gate 17

Vindu, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-kk-n-181-018

Atelier KK

[Christies gate 17]

1918-12-21

Christies gate 17

Vindu, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-kk-n-181-011

Atelier KK

[Christies gate 17]

Vindu, Byggeplass, Building site, Steinhelle, Forretningsgård, Tønne, Tregjerde, Steinmur, Bakgård

Fotografi ubb-kk-n-181-009

Atelier KK

[Bolighus]

Christies gate 15 og 17

Vindu, Port, Helletak, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-181-030