Gustav Brosing

Tollbodalmenning - Troyegården

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Fotografi ubb-bros-05429

Gustav Brosing

Tollbodalmennig - Troyegården

1959-05-30

Personbil, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Fotografi ubb-bros-05428