Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Fjell, Utstilling, Båt, Oversiktsbilde, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-15661

Ukjent

[Fra Parkveien]

Fra Parkveien sommeren 1898. Damene med parasoll er på vei ned mot museet etetr å ha besøkt Bergensutstiilingen. S. Thowsen 2001.. Ukjent fotograf.

Arkitektur og byggeskikk, Museum, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling, Parasoll

Fotografi ubb-thw-0505

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Bergenudstillingen 1898

Ein av pavilijongene (Reimers og søn cigarer) i Nyårdsparken under Bergensutstillingen.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling

Fotografi ubb-thw-0491

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Kristiania Komune

Fotografi av Kristiania kommunes paviljong i Nygårdsparken under Bergensutstillingen i 1898.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-thw-0485

Ole Irgens

Udstillingskuppelen før faldet. Januar 1899

Riving av utstillingsbygningen

Snø, Vinter, Park, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-02195-001

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Arkitektur og byggeskikk, Flag, Flagg, Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning, Planter

Fotografi ubb-bs-ok-15659

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Fjell, Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning, Tre, Planter

Fotografi ubb-bs-ok-15649

Olaf Andreas Svanøe

Fra Bergen

Nokre av dei forskjellige pavillijongane i Nygårdsparken frå Bergenutstillingen.

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, By- og småsteder, Utstilling, Flaggstang

Fotografi ubb-thw-0416

Ole Irgens

Udstillingskuppelen efter de første mineskud.

Riving av utstillingsbygningen

Snø, Vinter, Park, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-02195-002

Ukjent

[Bergensutstillingen 1898]

Utstillingslokale med utstillinger av Christiania Glasmagasin, M. Hammer juveler, Theodor Olsen og Union Co. Fotografen er ukjent, men firmaet K. Nyblin hadde enerett på fotograferingen av ...

Utstilling, Utstillingslokale, Utstillingsbygning, Landsutstilling, Taklampe

Fotografi ubb-bs-q-00746

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Turistutstilling om Bergen

Fotografi, Utstilling, Turisme, Bergensutstillingen

Fotografi ubb-kk-ncn-0446

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Oversiktsbilde

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Bygninger, Utstilling, Paviljong, Utstillingsbygning, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-15655

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Fjell, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-15648

Olaf Andreas Svanøe

Parkveien

Inngang til Bergensutstillingen i Parkveien med mange reiste flagg.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Vei, Inngangsparti

Fotografi ubb-thw-0424

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Oversiktsbilde

Fjell, Bygninger, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Våg

Fotografi ubb-bs-ok-15651

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Oversiktsbilde

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Utstilling, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Inngangsparti, Tak

Fotografi ubb-bs-ok-15652

Ukjent

Utstillingspaviljong

Bergensutstillingen 1898

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Utstilling, Park, Paviljong, Utstillingsbygning, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-15718

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Bergenudstillingen

Kröepeliens vinrestaurant. Ein av pavilijongene i Nyårdsparken under Bergensutstillingen.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-thw-0488

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Turistutstilling om Bergen

Fotografi, Utstilling, Turisme, Bergensutstillingen

Fotografi ubb-kk-ncn-0447

Olaf Andreas Svanøe

Fra Bergen

Ein av pavilijongene under Bergensutstillingen i Nygårdsparken.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Utstilling, Park, Paviljong, Utstillingsbygning, Eksteriør

Fotografi ubb-thw-0442

Olaf Andreas Svanøe

Fra Bergen

Eit oversiktsfoto av trehuset til arkitekt Jens. Z. M. Kielland med 11.000 kvadratmeter gulvflate.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Utstilling, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Eksteriør

Fotografi ubb-thw-0428

Olaf Andreas Svanøe

Nygårdsbroen

Vossetoget på vei over Nygårdsbroen utstillingssommeren 1898. På denne tiden går toget over Nygårdsbroen og i tunnel under Nygårdsparken. Toget frakter en megde turister til og fra utstillingen dette året. Vi ser hovedpavilijongen i bakgrunnen. ...

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tog, Utstilling, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-thw-0439

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Paviljongen i senter er Digres Jagdpaviljong, tegnet av Karl Norum. I dag hytte i Valdres.

Gatelys, Fjell, Bygninger, Utstilling, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Planter

Fotografi ubb-bs-ok-15660

K. Nyblin

[Landsutstillingen 1898]

Bygninger

Fotografi ubb-bros-04760a

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Utstilling, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-15657

Ukjent

[Musikkhallen ved landsutstillingen 1898]

Musikkhallen ved landsutstillingen 1898

Bygninger

Fotografi ubb-bs-q-00278

Ukjent

Utstillingspaviljong. Oversiktsbilde

Bergensutstillingen 1898

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Utstilling, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-15719

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Industrihallen

Eit flott fotografi av industrihallen i Nygårdsparken under Bergensutstillingen i 1898.

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling

Fotografi ubb-thw-0483

Ukjent

[Landsutstillingen i 1898]

Oversiktsbilde

Bygninger, Utstilling, Bro, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Elv, Våg

Fotografi ubb-bs-ok-15656

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Friele Kaffepavillion

Frieles kaffepavilijong. Ein av pavilijongene i Nyårdsparken under Bergensutstillingen.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-thw-0489

Ukjent

[Maskiner]

Fra Bergensudstillingen i 1898. Utstillere i gruppen elektroteknik. Deler av standen til Wisbech & Meinich (Kristiania) vises til venstre. J. & A. Jensen og Dahl (Myrens værksted, Kristiania) sin stand til høyre.

Interiør, Mekanisk verksted, Rekkverk, Lampe

Fotografi ubb-il-0009-016a

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Oversiktsbilde

Bygninger, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-15653

Ukjent

Landsutstillingen i 1898

Oversiktsbilde

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

Fotografi ubb-bs-ok-15658

Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

O. A Anfindsen Cigarforetning

Ein av pavilijongene i Nyårdsparken under Bergensutstillingen.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Utstilling

Fotografi ubb-thw-0490

Ukjent

[Landsutstillingen 1898]

Ovrsiktsbilde

Fjell, Bygninger, Flag, Flagg, Utstilling, Paviljong, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Tak

Fotografi ubb-bs-ok-15650

Atelier KK

[Bergensutstillingen 1898]

Utstillingen til Bergen Fjellmannalag

Organisasjoner og lag, Fotografi, Utstilling, Bergensutstillingen

Fotografi ubb-kk-ncn-0448

Ukjent

Landsutstillingen 1898

Oversiktsbilde

Fjell, Bygninger, Utstilling, Oversiktsbilde, Restaurant/Kafe, Utstillingsbygning, Planter

Fotografi ubb-bs-ok-15654