Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080786

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Dagens Hamrevegen 124

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080787

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Austevollsflaten]

1955-06-02

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080799

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Gartneriet på Hatlestad, ved dagens Hamrevegen 65

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080783

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tunet på Smådal]

1955-06-02

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080800

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Dagens Kismulvegen 132

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080789

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Tunet på Nedre Sandven.

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080801

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080802

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Austevollsflaten]

1955-06-02

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080796

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 70

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080782

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvre Sandven]

1955-06-02

Ved dagens Osvegen 250

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080804

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 131

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080788

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Dagens Kismulvegen 132

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080791

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandsdalen]

1955-06-02

Dagens Osvegen 416

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080798

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hatlestad og Garvika]

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080768

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tunet på Smådal]

1955-06-02

Dagens Osvegen 375

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080773

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Ved dagens Hamrevegen 122. Tidligere minkfarm

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080785

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaland]

1955-06-02

Kaland gårdstun Bontveitvegen til venstre, Austevoll I bakgrunnen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080770

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Austevollsflaten]

1955-06-02

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080797