Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-023

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Arbeider, Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-022

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Arbeider, Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-021

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Bil, Lastebil, Snekkerverksted, Bilverksted

Fotografi ubb-kk-n-400-024