Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-023

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Arbeider, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-022

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Arbeider, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-400-021

Atelier KK

Restaureringsarbeid

Trolig fra rivngen i Gasverkgate for å gjøre plass til nyebygget til Bergens Skofabrik

Bygninger, Bil, Car, Lastebil, Bilverksted, Snekkerverksted

Fotografi ubb-kk-n-400-024