Knud Knudsen

Markeveien fra Muralmendingen (i 70 aarene)

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3523.

Gatelys, Butikk, Bolighus, Jente, Kurv, Allmenning, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-m-057

Knud Knudsen

Muralmendingen i 1865

Oversiktsbilde, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-100

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Barnevogn, Gate, Kongelig besøk, Folkemengde, Paraply, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-kk-nbx-0323

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørnet av Strandgaten og Muralmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Kongelig besøk, Folkemengde, Paraply

Fotografi ubb-kk-nbx-0324

Knud Knudsen

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørnet av Strandgaten og Muralmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Flag, Flagg, Gate, Kongelig besøk, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nbx-0310

Ukjent

[Eksplosjonsulykken 20.april]

1944-05-20

Eksplosjonsulykken 20.april

Brann, Møbler

Fotografi ubb-bs-ok-01488-004

[Prins Carl i Bergen, 1879]

Hjørne av Strandgaten og Murallmenningen. Prins Carl, sønn av Oscar II. Kongen og prinsen besøkte Bergen i 1879.

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Kongelig besøk, Folkemengde, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-kk-nbx-0322

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Brandt's ruiner

Brandts ruiner er hjørnet på nedsiden av Strandgaten mot Murallmenningen, Strandgaten 51b.

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04729-002

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

Butikk, Gate, Mann, Pelsvareforretning, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-kk-ns-1200

Ukjent

Torget "Mur-alminding" i Bergen

Kloster

Grafikk ubb-bs-q-00008

Ukjent

[Murallmenningen]

Murallmenningen

Tre, Allmenning, Metallgjerde

Fotografi ubb-bros-03132

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Nedre del av Murallmenningen, ikke langt fra der brannen startet (i en av Berstads sjøboder helt nederst på Murallmenningen)

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04038

Gustav Brosing

Markeveien - Muralmenningen

Boligblokk, By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-01862

Knud Knudsen

[Muralmenningen /Store Markevei]

By- og småsteder, Jente, Gasslykt, Kurv, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-1318-3523

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Forberedelse til Prinds Oscars Modtagelse).

By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Kongelig besøk, Folkemengde, Klokke/ur, Bydekorasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1089