Knud Knudsen

["Stamerhuset"]

Ukjent år

Landskap, Landscape, Hage, Villa, Oversiktsbilde, Overview, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-nbx-0271

Atelier K. Knudsen

[Stamerhuset]

Stamerhuset. Opprinnelig hovedbygning på en eiendom som tidligere utgjorde søndre halvpart av Storetveit gård, kjøpt 1856 av Johan Stamer (1796-1872), som lot huset bygge noen år senere. Ble etter hans død overtatt av Conrad Mohr.Stamerhuset. ...

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-nkx-0047

Knud Knudsen

[Hagen ved Stamerhuset på Storetveit]

Fotografert mot Nordåsvatnet

Kvinne, Woman, Hage, Dress, Kjole, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0201

Olai Schumann Olsen

[Stamerhuset]

Stamerhuset. Opprinnelig hovedbg.på en eiendom som tidligere utgjorde søndre halvpart av Storetveit gård, kjøpt 1856 av Johan Stamer (1796-1872), som lot huset bygge noen år senere. Ble etter hans død overtatt av Conrad Mohr.

Gatelys, Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Hage, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-so-0602

Knud Knudsen

[Stamerhuset]

Hage, Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Hekk

Fotografi ubb-kk-nbx-0274

Knud Knudsen

[Stamerhuset]

Hage, Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Hekk

Fotografi ubb-kk-nbx-0321