Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1924. En mann i arbeid]

Tørrfisklossing ca. 1924. En mann i arbeid

Arbeider, Worker, Havn, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Fotografi ubb-kk-n-270-039