Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Hesje, Naust, Vei, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Hest, Fjell, Fjord, Kaianlegg, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Bolighus, Residential Building, Naust, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862