Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Vei, Hesje, Naust, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Hest, Kaianlegg, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Bolighus, Naust, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862