Knud Knudsen

[Støl]

Stølen til gården Seim i Grøndalen, Røldal. Kvinnen midt i bildet er Eli Gunnarsdotter Odland. Gift med Ola Knutson Seim (ved steinbua). Døtrene er Jorunn Knutsdotter Seim (jente i døråpningen) og Kari Knutsdotter Seim ( ...

Kvinne, Woman, Jente, Girl, Mann, Man, Geit, Seter, Budeie

Fotografi ubb-kk-ncn-0275