Atelier KK

[Hovedbygningen på Stend Gård]

Hovedbygningen på Stend Gård

Gård, Gårdsplass, Inngangsparti, Vindu, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-306-050