Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7168

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7098

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7161

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7105

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7100

Atelier KK

ubb-kk-pk-7164

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-7164

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-7163

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-7157

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Foss

Fotografi ubb-kk-pk-7101

Arent Greve

[Sauesanking i Modalen]

Sauesanking i Modalen

Elv, Sauesanking

Fotografi ubb-bs-q-08996-005

Heimen til diktaren Olav Nygard i Modalen

Gård

Fotografi ubb-bs-ok-00688-002

Catharine Hermine Kølle

'Prospect af Gaarden Moe i Moedalen'

Skisse. Modalen i Hordaland.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000536

K. Knudsen & Co.

Fraa Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-nax-0518

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Gård

Fotografi ubb-kk-pk-7167

Catharine Hermine Kølle

'Hellelands-Fossen, paa Nedre Helleland i Moedalen, cirka 60 alner høj'

Nedre-Helland i Modalen. Skisse.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000538

Johan Nicolay Lieske Blytt

Johan Blytt. Album no.5 fra 1917 til 1922

Bilder fra jakt og frilufslivturene brukte han blandt annet i sine bøker "Reinsdyrjakter og Friluftsliv" 1935 og "Fra Vidde og Hav" 1939.

Turn, Skitur, Friluftsliv, Familie og slekt, Jakt

Album ubb-bs-fol-01770

Enoch Djupdræt

[Modalen]

By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-dju-nx-0040

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Modalen

"Oster" ved kai.

Landskap, Landscape, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7539

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-7162

K. Knudsen & Co.

Fra Modalen

Landskap, Landscape, Snø

Fotografi ubb-kk-nax-0511

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-pk-7103

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7165

Knud Knudsen

Liden gut fra Modalen

Studioportrett, Norske folkedrakter, Bunad, Gutt, Boy

Fotografi ubb-kk-nf-066f

K. Knudsen & Co.

[Familieportrett]

Ukjent sted

Barn, Child, Gård, Familieportretter, Barn og foreldre

Fotografi ubb-kk-nax-0479

Johan Nicolay Lieske Blytt

Johan Blytt. Album no.5 fra 1917 til 1922

Fotoalbum etter Johan Blytt 1871-1953. Blytt var en markant skikkelse i Bergen på mange felt. Han var en allsidig idrettsmann, særlig innenfor turn, ...

Turn, Skitur, Friluftsliv, Familie og slekt, Jakt

Album ubb-bs-fol-01770

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Robåt, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Strand, Beach

Fotografi ubb-kk-pk-7102

Atelier KK

[Nils Mo Skomagarforetning. Spec. Beksømmstøvlar. Modalen]

Nils Mo Skomagarforetning. Spec. Beksømmstøvlar. Modalen

Flag, Flagg, Bolighus, Residential Building, Skomaker

Fotografi ubb-kk-pk-7080

Birger Huun

Elven nedenfor Farristvedt

Budalselva, Farestveit

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-huun-0128

K. Knudsen & Co.

[Modalen

Landskap, Landscape, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-nax-0477

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7156

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7099

K. Knudsen & Co.

Parti fraa Jarnvegsplanen Dalseide-Sognefj. Fraa Modalen

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nax-0517

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7155

Birger Huun

Farristvedt, Almelid

Farestveit, Almelii

Landskap, Landscape, Gård, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Elv

Fotografi ubb-huun-0129

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7160

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-7166

K. Knudsen & Co.

[Modalen]

Negativ merket Straum, Moda. Straumen?

Gård, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-nax-0569

K. Knudsen & Co. A/S

[Reprofoto av Landskap]

"Hellandsfossen, Modalen".Oppdragsgiver: Indr. Sönhordlandske

Landskap, Landscape, Foss

Fotografi ubb-kk-n-416-016

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Nils Moe, Modalen, telf. no. 6

Nils Mo Skomagarforetning. Spec. Beksømmstøvlar.

Flag, Flagg, Bolighus, Residential Building, Skomaker, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-pk-7540

Atelier KK

[Modalen]

Modalen

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7104