Atelier KK

[Arbeider]

Arbeider, Fabrikk, Yrkesklær, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-070

Atelier KK

[Gruppeportrett]

På taket av Nøsteboder 8

Mann, Gruppeportrett, Hatt, Sixpence

Fotografi ubb-kk-n-402-008

Atelier KK

[Arbeider]

Fabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-068

Atelier KK

[Arbeider]

Arbeider, Fabrikk, Yrkesklær, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-017

Atelier KK

[Gruppeportrett]

På taket av Nøsteboder 8

Mann, Gruppeportrett, Hatt, Sixpence

Fotografi ubb-kk-n-402-007

Atelier KK

[Arbeider]

Arbeider, Fabrikk, Yrkesklær, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-069

Atelier KK

[Arbeider]

Fabrikk, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-029

Atelier KK

[Arbeider]

Fabrikk, Mann, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-028

Atelier KK

[Arbeider]

Fabrikk, Mann, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-402-030