Atelier KK

[D/S "Ingeren" ankret opp ved Heggernes]

1926-03-18

D/S "Ingeren" ankret opp ved Heggernes

Rederi, Dampskip, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-288-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-204907

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204907

Atelier KK

[D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset]

1926-03-18

D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset

Rederi, Dampskip, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-288-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Elsero. Breiviken]

1963-06-02

Elsero. Breiviken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106161

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1965-10-08

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-163344

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken]

1969-10-02

Sandviken

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-203085

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hæggernæs Valsemølle A/S

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-sh-013781

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-02

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-f-106157

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Nyhavn

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Fraktefartøy, Kull

Fotografi ubb-w-sh-080765

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1960-07-04

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle, Spinneri

Fotografi ubb-w-f-009472

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-02

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-f-106164

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-01

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-f-104953

Atelier KK

[D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset]

1926-03-18

D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset

Rederi, Dampskip, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-288-015

Ukjent

[Sandviken]

Bygninger, Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-11969

Atelier KK

[D/S "Ingeren" ankret opp ved Heggernes]

1926-03-18

D/S "Ingeren" ankret opp ved Heggernes

Rederi, Dampskip, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-288-011

Atelier KK

[D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset]

1926-03-18

D/S "Ingeren" ankret opp ved Hegreneset

Rederi, Dampskip, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-288-013

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-02

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106163

La Ville de Bergen

prise d'une Batterie nommé Hæggrensset

Kunst, Soldat, Oversiktsbilde, Seilskip, Sjøbod

Fotografi ubb-bs-fol-00351

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-080766

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-sh-080766

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-02

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106156

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hegreneset]

1963-06-02

Hegreneset

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-f-106167