Hans Nicolaysen Meyer

[Kjøttbasaren]

Hest, By- og småsteder, Kjøtthandel, Brostein, Trapp, Håndkjerre, Barn i arbeid, Hestekjerre, Fetevare, Løpegutt

Fotografi ubb-bs-fol-02001

Ukjent

[Kjøttbasaren]

Hest, By- og småsteder, Butikk, Tønne, Hestekjerre, Fetevare, Hare

Fotografi ubb-bs-ok-14011