Carl Peter Borgaard; Jean François Albert Bayard; Paul Duport; H.C. Andersen

Den Gjerriges Datter, Skuespil i 2 Acter af Bayard og Paul Duport, oversat af Carl Borgaard

Teaterplakat 19 januar 1842

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1842-06

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-59

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 113

1921-08-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-01

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

1815-02-02

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-068

Etienne Arago; Paul Vermond; Émile Souvestre; Friedrich von Flotow; Giuseppe Verdi

4. "En Bonde i vore Dage." Lystspil i 1 Act Emilie Souvestre

3/4 Benefice for Hr. og Md. Isachsen

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Sanger, Det Norske teater, Lystspill, Ouverture, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Benefice

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1854-27

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

1820-02-08

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-071

Avtale

Gjenpart

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fullmakt, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-44-b-02

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1805-07-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-097

Regnskapsbilag

1868-12-04

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-008-8

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1818-09-09

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-029

Den Gode Hensigt

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 62

1901-10-31

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-54

Johan Wallace Hagelsteen Bøgh

Brev fra Johan Bøgh til Søren Falch, datert Bergen 2. desember 1903

1903-12-02

Brevhodet er merket Vestl. Kunstinmdustrimuseum

Brev ubb-ms-2107-d-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-86-6

Dokumenter vedkommende Oprettelsen av Legatet: Bergens handlende Borgeres Stiftelse til Grev Bernstorfs evigærende Minde - 1

En pakke i fol.

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie, Legat

Manuskript ubb-ms-0193-c-01

Regnskapsbilag

1865-06-28

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-107

Regnskapsbilag

1861-09-23

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-121

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1824-10-25

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-044-b

Jean François Albert Bayard; Dumanois

Grev de Letorières Proces. Lystspil i 3 Acter af Bayard og Dumanois

Teaterplakat 30 oktober 1844

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1844-44

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1821-10-26

Kvittering

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-042

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-b-006

Regnskapsbilag

1866-01-05

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-015-03

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-012

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1886-12-15

Love for Bagervendenes Fagforening i Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-004

Johan Ludvig Heiberg; Eugène Scribe; Louis Angely; Paul Duport; Joseph Patrat; Wolfgang Amadeus Mozart; Johann Christoph Vogel

4. "Supplicanten." Vaudeville-Monolog. Udføres af Hr. Nielsen

Teaterplakat 8 januar 1851

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Monolog

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1851-03

Ludwig Schneider; Thomas Overskou; Charles Victor Varin

Onkels Hemmelighed, Lystspil i 1 Act, af Varin; oversat af Th. Overskou

Teaterplakat 3 januar 1842

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Monolog

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1842-01

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kopi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-042

Diverse (Regnskabsbilag m. m. )

1856-01-07

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Manuskript ubb-ms-0167-10-116-01-189

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-086

Dokumenter 1800 - 1870

1846-04-30

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-156

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-082

Johan Ludvig Heiberg; Athalia Schwartz

2. "Aprilsnarrene," Vaudeville i 1 Act af J.L. Heiberg

Teaterplakat 3 november 1854

1800-tallet, Teater, Drama, Det Norske teater, Vaudeville, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1854-53

Diverse (Regnskabsbilag m. m. )

1853-01-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Manuskript ubb-ms-0167-10-116-01-129

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-056-b

Wilhelm Fredrik Georg Harloff

Til Slutning: "Carlsbadersprudel-Galop" af Labitzky.

Teaterplakat 15 august 1851

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Opera, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Dans

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1851-45

Etienne Nicolas Méhul; Joseph Haydn; Claus Pavels Riis; Ferdinando Paër

6. Imellem Acterne. 1-2 Act: Finale af samme Symphoni. 2-3 Act: Ouverture til "Les Mines de Pologne," af Paër

Eks.2

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Lystspill, Ouverture, Symfoni, Opera, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1852-10

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-31

Bakerlauget i Bergen

Aktstykker i rettsaken Martens contra Lau 1841-1842.

1843-06-16

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-d-02-07

August von Kotzebue; Edouard Josephe Ennemond Mazères

Det tilmurede Vindue, lystspil i 1 Act

Mangler høyre hjørne nede.

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1831-24

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1844-12-01

Brev til Bergen politikammer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-147

Regnskapsbilag

1864-10-11

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-082

Andreas Romberg; Etienne Nicolas Méhul; Johan Ludvig Heiberg; Erik Bøgh; Paul-Aimé Chapelle; Ludvig van Beethoven

5. Ouverture til "Les deux Aveugles de Toledo," af Mehul

Teaterplakat 25 januar 1852

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Ouverture, Symfoni, Opera, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript 48002ba5-cc81-4458-b47e-432427300b17

Etienne Nicolas Méhul; Eugène Scribe; Wolfgang Amadeus Mozart; Claus Pavels Riis; François-Adrien Boieldieu; Hans Ørn Blom

5. Ouveture til "Henrik den 4des Jagt" af Mehul

Teaterplakat 10 november 1850

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Dramatisk idyll

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1850-07

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1844-08-07

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-173-b

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-027

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1805-05-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-139-28

Cornelius Bergh Bugge

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 44

1901-07-05

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-36

Journal 1834-1854.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-09

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1797-04-04

Pro Memoria

Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-041

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1833-12-27

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-040

Diverse brev og trykksaker m. m vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex B. Grieg: 138

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1700-tallet, Kulturliv

Manuskript ubb-ms-0527-b-1-h-06

Regnskapsbilag

1866-02-01

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-033-02

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

1841-05-06

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-103-b

Indkomne Brever m. m. 1801 – 1859

1812-02-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-113-132

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1840-02-27

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-147

Musikkselskabet “Harmonien’s” Forhandlingssprotokol - 18/9 1882 – 13/11 1925

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kulturliv

Protokoll ubb-ms-0765-c

Joseph Labitzky; Daniel Francois Esprit Auber; Hans Christian Lumbye; Johann Gungl; Georg Böhm; Philipp Fahrbach; Joseph Gungl; Jan Kalivoda

2den Afdeling. 5) Concert-Ouverture (F Dur) af Kalliwoda. 6) "Farvel til Berlin," Vals af Lumbye. 7) "Haimondskinder," Quadrille af Strauss.8) Solo for Fløite af Bøhm, foredrages af Hr. Dietrich.

Stor Concert a' la Strauss af Schwarzenbacker Capellet fra WIEN, under Anførsel af Capelmester A. Viereck

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Opera, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Dans, Konsert, Drikke

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1851-33

Wilhelm Fredrik Georg Harloff

2den Afdeling. 7) Ouverture til Operaen "Tancred" af Rossini. 8) "Haabets Straaler" Vals af Lanner 9) Rondo for Basun af Rex, foredrages af Jehnigen. 10) "Louisen Quadrille" af Strauss. 11) Arie af "Stabat mater" af Rossini.

Stor Concert 'a la Strauss af flere Medlemmer af Schwarzenbacker Capellet med velvillig Assistance af Theater-Orchestret

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Opera, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Dans

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1851-45

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-11-17

Indlag

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-31

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1832-05-15

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-264-01

Torgrim Castberg

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 86

1902-03-05

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-c-19

Regnskapsbilag

1869-04-29

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-008-5

Louis Angely

Castor og Pollux, Et romantisk skilderie i 3 kringler

Teaterplakat 8 desember 1843

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Skildring, Romantikk, Romantisk skildring

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1843-15

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-05

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-06

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-09

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1844-08-06

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-144

En herremand saa rig og bold. Skjøn Clara og Alfred. En ny opslagsvise : 3 smukke viser

Pris : 10 øre. Tilkjøbs hos Theodor Rose, Smørsalmindingen.

Bergen, Norge, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-07

Erik Bøgh; Wolfgang Amadeus Mozart; Bernhard Romberg; Gasparo L. P. Spontini

5. "To Naboer," Vaudeville-Bagatelle af Erik Bøgh

Teaterplakat 4 februar 1852

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Ouverture, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1852-18

Bakerlauget i Bergen

Aktstykker i rettsaken Martens contra Lau 1841-1842.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-d-01

Anne-Honoré-Joseph Duveyrier de Mélésville; Roger de Beauvoir

3. Tableau vivant.

Til Indtægt for Understøttelseskassen for trængende Haandværkere.

1800-tallet, Teater, Drama, Sanger, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Korsang, Mannskor, Iscenesettelse

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1854-42

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-b-022

Guldsmedlaugets regnskaper 1706 - 1868

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-64-048

Wilhelm Conrad Holst; Johan Ludvig Heiberg; Erik Bøgh; Eugène Scribe

Nytaarsaften 1848, Tryllefarce med Sang i 1 Act af Erik Bøgh. (Første gang opført paa Christiania Theater den 31te Decbr. 1848

Teaterplakat 16 februar 1849

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Komedie, Benefice, Dramatisk skildring

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1849-17

Thomas Overskou

Vor Tids Mennesker, Lystspil i 5 Acter af Th. Overskow

Teaterplakat 13 januar 1841

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1841-05

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1798-09-18

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-088-a

Regnskapsbilag

1833-03-19

1800-tallet, Regnskap

Regnskap ubb-ms-0167-04-65-036-05

Thomas Overskou

Pak! Lystspil i 5 Acter af Th. Overskou

Teaterplakat 15 august 1855

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-230-b-48-1860-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Manuskript ubb-ms-0187-a-02

Erik Bøgh; Claus Pavels Riis; Ivar Aasen

2. Valbygaasen, Vaudeville i 1 Act.

Teaterplakat 11 oktober

1800-tallet, Teater, Skuespill, Sanger, Det Norske teater, Sang, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Syngespill, Det Forenede Dramatiske Selskab, Dramatisk idyll

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1860-17

Dokumenter 1800 - 1870

1834-06-25

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-088

Jens Zetlitz Monrad Kielland

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 192

1901-11-15

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Manuskript ubb-ms-0550-d-m-09

Levini; Hans Christian Andersen; Adam Gottlob Oehlenschlager; Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein

2.Den Usynlige paa Sprogø, eller: Il Jaleo de Xeres. Vaudeville-Spøg i 1 Act af H.C.Andersen

Teaterplakat 15 desember 1848

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Benefice

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1848-03

Murmesterlaugets mestertegninger

Bergen, 1700-tallet, Murmesterlauget

Manuskript ubb-ms-0167-08-06-01

Thomas Overskou; Henrik Hertz; Wolfgang Amadeus Mozart; Charles Duveyrier; Gaetano Donizetti

2. "Indkvarteringen," Lystspili 1 Act af Henrik Hertz.

Teaterplakat 5 januar 1855

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Arie

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1855-02

Forhandlingsprotokol 29/8 1850 - 2/2 1856.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0230-b-01

Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Brev ubb-ms-0167-10-111-a-055-a

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-039

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-176-c

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

Brevet er uten årstall

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-102

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-07

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-12

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1825-10-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-087

Dokumenter 1800 - 1870

1846-10-24

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-161

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1866-01-23

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-240

Dokumenter 1800 - 1870

1848-01-03

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Manuskript ubb-ms-0167-04-63-177

Jean François Albert Bayard; Wolfgang Amadeus Mozart; Jules de Wailly; Bernhard Romberg; Henry Murger

5. Klokke-Galop af Canthal

Teaterplakat 19 februar 1854

1800-tallet, Teater, Skuespill, Sanger, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Ouverture, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1854-18

Ranconpengene vedkommende 1796 – 1820

1812-07-01

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skipperlauget

Regnskap ubb-ms-0167-10-115-259

Andreas Romberg; Johan Ludvig Heiberg; Eugène Scribe; Giovanni Bellini

3. Allegro af A. Rombergs D Dur Symphoni

Teaterplakat 29 januar 1851

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Vaudeville, Lystspill, Symfoni, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Manuskript ubb-ms-0230-b-48-1851-09

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 42

1917-12-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-07

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m. m. 1745 - 1869

1791-09-30

Pro Memoria

Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-10-032