Diplom datert 1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland)

1306-02-20

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Gårder, Diplomer, Middelalderen, Arveoppgjør, 1300-tallet, Skifter, Arv

Diplom ubb-diplom-0003