Parti af Rosendalparti fra Valen i Søndhorland

Postkort, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00920

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Valen, Sunnhordand

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-7491

Normanns Kunstforlag

Søndhordland. Parti fra Valen

Kortnummer 9682

Prestegård, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00855