Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Vikøy. På Våga-skjeret ligger butikken som ble drevet av Oddmund Fosso. Oddmund Fosso bygslet skjeret og bygde sjøbu og bolighus.

Fjord, Vei, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0085