Bjørn Helland-Hansen

Syd for Silkimuodka (ved veien 36,5 km nord for Vittangi).

1912-04-27

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0055

Bjørn Helland-Hansen

Ved Sillkimuodka.

1912-04-27

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0056

Bjørn Helland-Hansen

Ved Sillkimuodka.

1912-04-27

Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-b-0056