Gustav Brosing

Tollboden. Søndre gamle pakkhus

Kaianlegg, Sjøbod, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00330a

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-12-18

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig. Brev med julehilsen. Bøe skriver også om ulike bygningers stand i Bergen, trolig knyttet til restaureringen etter eksplosjonsulykken 20. april 1944.

Brev, Arkeologi, Middelalderen, Bergen museum, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-70

Tollboden

Hest, Hestekjerre, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-bros-07399

K. Knudsen & Co

Bergen: Toldboden.

Dampskipet "Jupiter" i bakgrunnen

By- og småsteder, Hest, Postkort, Hestekjerre, Tollbod, Tønne

Fotografi ubb-kk-pk-0818

Ukjent

[Slottsgaten 11]

Gate, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-q-01030-003

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Stol, Tollbod, Vindu, Vekt, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-003

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Mann, Tollbod, Trekasse, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-004

Ukjent

[Nordnæs Bataillon. Trolig rundt 1890]

Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-nax-0212

Gustav Brosing

Tollboden. Søndre gamle pakkhus

Kaianlegg, Sjøbod, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00330b

Atelier KK

[Tollboden. Inngangsport med bil]

Tollboden. Inngangsport med bil

Personbil, Port, Tollbod, Valmtak, Garasje, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-240-002

Olai Schumann Olsen

[Tollboden / Tollbodallmenningen]

Tollboden / Tollbodallmenningen

By- og småsteder, Tre, Tollbod, Trekasse, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-so-1033

Atelier KK

[Tollboden]

Tollboden

Robåt, Tollbod, Valmtak, Garasje, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-240-001

Olai Schumann Olsen

[Tollboden]

Tollboden

By- og småsteder, Tollbod

Fotografi ubb-so-0877

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Forretningsgård

Fotografi ubb-w-f-104979

Atelier KK

Bergen

Skip, Fiskebåt, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-1824-4126

Ralph L. Wilson

Portindgang Toldboden

Uniform, Tollbod, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-wil-a-167

Atelier KK

Vågen -Nordnes

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-5207

J.H. Küenholdt

Bergen. Toldboden.

Bygninger, Postkort, Tollbod

Fotografi ubb-bros-05678

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Tollbod, Taklampe, Verksted, Offentlige kontorer, Tollvesen, Bor

Fotografi ubb-kk-n-232-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien. Nykirkekaiene. Holbergskaien]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien. Nykirkekaiene. Holbergskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-105007

Ralph L. Wilson

Toldboden fra Strandgaten

Bygninger, By- og småsteder, Tollbod

Fotografi ubb-wil-a-120

Olai Schumann Olsen

[Jubileum for Nordnæs Bataillon, Tollbodallmenningen]

By- og småsteder, Flag, Flagg, Buekorps, Tollbod, Allmenning, Eksersis

Fotografi ubb-so-0586

Olaf Andreas Svanøe

Fra Tollboden - Bergen

Bygninger, Robåt, Havn, Tollbod

Fotografi ubb-bros-02737

Olai Schumann Olsen

[Tollboden]

Tollboden

Gatelys, By- og småsteder, Tre, Tollbod, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-so-0649

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen A/S Vaksdal Mølle

1955-06-10

Flyfoto, Boligblokk, Kirke, Skolebygning, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-082285

Olai Schumann Olsen

Toldboden fra havnen

By- og småsteder, Flag, Flagg, Tollbod, Allmenning

Fotografi ubb-so-0650

Olai Schumann Olsen

[Tollboden]

Tollboden

Tollbod

Fotografi ubb-so-1536

Atelier KK

[Tollboden]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Tollbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0068

Olaf Andreas Svanøe

[Nordnes Bataillon på Tollbodallmenningen]

Buekorps, Tollbod, Allmenning

Fotografi ubb-bros-05665

Eduard Wilhelm Moss

[Tollboden]

Tollbod

Fotografi ubb-bs-ok-16196

Leif Larsen

[Utsikt mot Nordnes]

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-20288

Gustav Brosing

Tollboden

Tollbod, Kaianlegg, Sjøbod, Lekter, Fraktefartøy, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00330d

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipshandel, Fjordabåt, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-082657

Ukjent

Parti af Bergen, fra Hougen.

Landskap, Havn, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-bs-fol-00503-001

Atelier KK

[Arkitekttegning. Tilbygning til toldpakhus i Bergen. Mai 1922]

Arkitekttegning. Tilbygning til toldpakhus i Bergen. Mai 1922

Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-255-038

Ukjent

[Mann på Nordnes]

Ukjent år

By- og småsteder, Ung mannsportrett, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-16233

Bergen. Toldboden.

No. 328. Oppi. Eneret: Bergens Kioskkompani.

Postkort, Tollbod, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkb-00329

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Tollbod, Vindu, Vekt, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1962-07-29

Bergen sentrum

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-140828

Ukjent

[Tollboden]

Tollbod

Fotografi ubb-bs-ok-00012-005

Ukjent

[Tollboden]

Tollbod

Fotografi ubb-bs-ok-00012-001

Ukjent

Tolbodens nordre pakkhus forlænget 4/8 1921

1921-08-04

Bygninger, Tollbod

Fotografi ubb-bros-02739

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden]

Interiør fra Tollboden

Uniform, Mann, Tollbod, Trekasse, Vekt, Tollvesen, Toller

Fotografi ubb-kk-n-240-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Forretningsgård

Fotografi ubb-w-f-104980

Olaf Andreas Svanøe

Bergen. Toldboden

Kortserie No. 139

Bygninger, Postkort, Tollbod

Postkort ubb-bs-pkb-00382

J.H Küenholt A/S

Bergen. Tolboden

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Tollbod

Postkort ubb-bs-pkb-00286

Olai Schumann Olsen

Toldbodalmenningen

By- og småsteder, Tre, Tollbod, Allmenning

Fotografi ubb-so-1094

Knud Knudsen

Tolboden i 60-aarene

Tollbod

Fotografi ubb-kk-m-098

Olai Schumann Olsen

[Tollbodallmenningen, Nordnæs Bataillon]

By- og småsteder, Buekorps, Tollbod, Allmenning, Eksersis

Fotografi ubb-so-1182

[Brannen på Nordnes etter bombeangrepet. Tollboden i forgrunnen.]

1940-06-15

Brannen på Nordnes etter bombeangrepet. Tollboden i forgrunnen.

Brann, Fartøy, Lagerskur

Fotografi ubb-ohk-001-070

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollbodkaiene]

1962-07-18

Tollbodkaiene

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tollbod, Næringsbygg, Forretningsgård

Fotografi ubb-w-f-080405

Knud Knudsen

Toldboden i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Tollbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0033

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden. Lunsjrom / røkerom ca. 1921]

Bord, Stol, Tollbod, Spiserom, Offentlige kontorer, Sofa, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-006

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Interiør fra Tollboden ca. 1921

Stol, Tollbod, Taklampe, Vekt, Skrivebord, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-005

Ukjent

Tollboden

Tollboden fotografert fra havsida. Ukjent fotograf.

By- og småsteder, Havn, Tollbod

Fotografi ubb-thw-0361

Ukjent

[Tollboden]

Skip, Havn, Tollbod

Grafikk ubb-bros-05434

J.H. Küenholdt

Bergen. Toldboden.

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Tollbod

Postkort ubb-bs-pkb-00197

Olai Schumann Olsen

[Tollboden]

Gatelys, By- og småsteder, Tollbod, Brostein, Allmenning, Barn i grupper

Fotografi ubb-so-0648

Olai Schumann Olsen

[Tollboden]

Tollboden

By- og småsteder, Tre, Tollbod

Fotografi ubb-so-1198

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollbodkaiene]

1962-07-18

Tollbodkaiene

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tollbod, Kaianlegg, Næringsbygg, Forretningsgård

Fotografi ubb-w-f-080404

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden. Lunsjrom ca. 1921]

Bord, Stol, Tollbod, Spiserom, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-007

Atelier K. Knudsen

[Tollboden etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Tollboden etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-043

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

Gutter fra Fyllingsdalen i byen

Personbil, By- og småsteder, Tollbod, Kaianlegg, Gutt, Vinsj, Kamerater

Fotografi ubb-sg-003-036

Ukjent

[Tollboden]

Bygninger, Hest, Tollbod, Maskin

Fotografi ubb-bs-q-01030-002

Atelier KK

[Tollboden med omgivelser ca. 1919]

Tollboden med omgivelser ca. 1919

Brygge, Oversiktsbilde, Tollbod, Sjøbod, Våg, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-192-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien. Nordnesbodene]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien. Nordnesbodene

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104978

Olai Schumann Olsen

[Jubileum for Nordnæs Bataillon, Tollbodallmenningen]

By- og småsteder, Buekorps, Tollbod, Allmenning, Eksersis

Fotografi ubb-so-0585

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollboden. Tollbodkaiene]

1963-06-02

Tollboden. Tollbodkaiene

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tollbod, Kaianlegg, Forretningsgård

Fotografi ubb-w-f-106114

Gustav Brosing

Tollboden

By- og småsteder, Robåt, Tollbod, Kaianlegg, Forretningsgård, Pakkhus, Sjøbad

Fotografi ubb-bros-00330e

Atelier KK

[Interiør fra Tollboden ca. 1921]

Mann, Tollbod, Vindu, Offentlige kontorer, Tollvesen

Fotografi ubb-kk-n-232-001

K. Knudsen & Co

[Transport av tønner]

Dampskip, Tollbod, Kaianlegg, Tønne, Lekter, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-nkx-0104

Atelier KK

[Tollboden med omgivelser ca. 1919]

Tollboden med omgivelser ca. 1919

Brygge, Tollbod, Sjøbod, Vindeark, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-192-014