Solveig Greve

[Gutter på vei ut fra kolonial Bertelsen, Skottegaten, med is]

Gate, Gutt, Boy, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Kolonialforretning, Is

Fotografi ubb-sg-002-011

Solveig Greve

[Gutter på vei fra kolonial Bertelsen, Skottegaten, med is]

Gate, Gutt, Boy, Hverdagsklær, Is

Fotografi ubb-sg-002-012