Atelier KK

[Hellen]

Badeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-088

Atelier KK

[Hellen]

Barn, Child, Badeplass, Badedrakt

Fotografi ubb-kk-n-347-042

Olai Schumann Olsen

[Ved Hellen]

Ved Hellen

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-so-0247

Atelier KK

[Bolighus,Solbakken]

Bolighus,Solbakken

Inngangsparti, Balkong, Bolighus, Residential Building, Ark, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-255-041

Atelier KK

[Bolighus på Solbakken, Hellen]

Bolighus på Solbakken, Hellen

Vindu, Balkong, Bolighus, Residential Building, Ark, Karnapp

Fotografi ubb-kk-n-278-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119820

Atelier KK

[Hellen]

Badeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-041

Atelier KK

[Hellen]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-n-347-089

Olai Schumann Olsen

[Hellen]

Hellen

Fjord, Brygge, Robåt, Naust, Kyst

Fotografi ubb-so-0244

Atelier KK

Bergen - Utsigt fra Hellen.

Postkort, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-0929

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helleveien]

1964-08-11

Helleveien

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-143626

Atelier KK

[Hellen]

Badeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-038

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hellen

1964-08-11

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-143638

Atelier KK

[Bolighus på Hellen]

Bolighus på Hellen

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-n-278-011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1962-07-18

Hellen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080499

Atelier KK

[Hellen]

Badeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-039

Atelier KK

[Boligområde på Solbakken]

Boligområde på Solbakken

Balkong, Bolighus, Residential Building, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043a

Ukjent

[Garnisonfest i spisebarakken på Hellen]

1940-03-30

Garnisonfest i spisebarakken på Hellen

Fest, Festmiddag

Fotografi ubb-ohk-025-064

Atelier KK

[Bolighus på Solbakken]

Bolighus på Solbakken

Inngangsparti, Balkong, Bolighus, Residential Building, Uthus, Ark, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-255-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119818

Atelier KK

[Hellen]

Naust, Badeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-040

Olai Schumann Olsen

[Hellen]

Hellen

Brygge, Naust, Kyst

Fotografi ubb-so-0245

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hellen]

1958-09-06

Hellen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119819

Atelier KK

[Bolighus, Eikebakken på Hellen]

Bolighus, Eikebakken på Hellen

Vindu, Fjell, Bolighus, Residential Building, Vei, Valmtak, Steinmur, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-278-013