Atelier KK

[Sykepleierstudenter, elevskolen, Haukeland sykehus]

Sykepleierstudenter, elevskolen, Haukeland sykehus

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hage, Hospital, Sykehus, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse

Fotografi ubb-kk-n-447-047

Atelier KK

[Sykepleierstudenter, elevskolen, Haukeland sykehus]

Sykepleierstudenter, elevskolen, Haukeland sykehus

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hage, Hospital, Sykehus, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse

Fotografi ubb-kk-n-447-048

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hospital, Sykehus, Student, Classroom, Klasserom, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pult

Fotografi ubb-kk-n-447-049