Samlinger knyttet til Færøyene

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1285
  • ubb-ms-1286
  • ubb-ms-1533
  • ubb-ms-1624

Bjørn Helland-Hansen

Dagbog for "Michael Sars" sommeren 1902.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-013

Knud Andersen

Meddelelser om Færøernes Fugle.

Årsberetningen er skrevet på grunnlag av Peter Ferdinand Petersens iakttakelser på Nólsoy (Nolsø) og Samuel Niclassens på Mykines (Myggenæs). Særtrykk av: Vidensk. Meddelelser fra Den Naturhist. Forening i København, 1902.

Ornitologi, Zoologi, Fugler

Bok ubb-romertall-oktav-ii-m-2-and-002

Knud Andersen

Diomedes melanophrys, boende paa Færøerne

Særtrykk av: Vidensk. Meddelelser fra Den Naturhist. Forening i København, 1894

Ornitologi, Zoologi, Fugler, Albatross

Bok ubb-romertall-oktav-ii-m-2-and-001