Johanne Pihl

[Breidablik, Årstadveien 17. 1900]

Breidablik, Årstadveien 17. 1900

Kvinne, Hund, Mann, Benk

Fotografi ubb-jp-034

Knud Knudsen

[Herman Blaauws villa "Breidablik"]

Bygget i 1872, revet i 1957. Arkitekt Christian Christie

Arkitektur og byggeskikk, Gård, Villa, Hundehus, Hesje, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-ndx-0217

Knud Knudsen

[Møllendal med Kronstad hovedgård i bakgrunnen]

Huset midt på bildet var kjøpmann Herman Blaauws villa "Breidablik", bygget i 1872, revet i 1957. Arkitekt Christian Christie

Arkitektur og byggeskikk, Landskap, Villa, Oversiktsbilde, Hovedgård

Fotografi ubb-kk-nbx-0145

Norvin Reklamefoto

[Det Odontologiske fakultet]

Utdanning, Universitet og forskning, Eksteriør, Odontologi

Fotografi ubb-nor-m-1074

Norvin Reklamefoto

[Det Odontologiske fakultet]

1967-07-03

Universitet og forskning, Odontologi

Fotografi ubb-nor-a-0088

Norvin Reklamefoto

[Det Odontologiske fakultet]

Utdanning, Personbil, Universitet og forskning, Folkevogn, Eksteriør, Odontologi

Fotografi ubb-nor-m-1070

Norvin Reklamefoto

[Det odentologiske fakultet]

Utdanning, Personbil, Universitet og forskning, Folkevogn, Eksteriør, Odontologi

Fotografi ubb-nor-m-1075