Knud Knudsen

Parti fra Memurutunga, Jotunheim

Fjell, Snø, Hest, Spaserstav/stokk, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-2127-1525

Knud Knudsen

Memurubræ fra Memurutunga, Jotunheim - II

Del av panorama- 1532- I

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1533

Knud Knudsen

Memurutunga fra Beshø, Jotunheim- I

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1534

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurutunga, Jotunheim

Fjell, Isbre, Vann

Fotografi ubb-kk-ncx-0205

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne fra Memurutunga, Jotunheim

Landskap

Fotografi ubb-kk-ncx-0200

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne fra Memurutunga, Jotunheim-II

Del av panorama- 1527- I og 1529- III

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1528

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurtunga i Øst, Jotunheim - II

Del av panorama- 9221- I

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09222

Knud Knudsen

Venstre Memurubræ fra Memurutunga, Jotunheim- I

Del av panorama- 1533- II

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1532

Knud Knudsen

Memurebræ og Tjukningssuen fra Memuretungen, Jotunheim

Surtningssui ble tidligere kalt Tjukningssuen

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09226

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurutunga, Jotunheim- I

Del av panorama- 1531- II

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1530

Knud Knudsen

Parti fra Memurutunga, Jotunheim- III

Del av panorama- 1527- I og 1528- II

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1529

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurutunga, Jotunheim

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-ncx-0036

Knud Knudsen

Knutdshulstind og Svartedalspiggerne fra Memurutunga, Jotunheim

Landskap

Fotografi ubb-kk-ncx-0030

Knud Knudsen

[Parti fra Memurutunga, Jotunheim ]

Landskap, Hest

Fotografi ubb-kk-ncx-0201

Knud Knudsen

Vestre Memurebræ fra Memuretungen, Jotunheim- I

Del av panorama- 9225- II

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09224

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurtunga i Øst, Jotunheim - I

Del av panorama- 9222- II

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09221

Knud Knudsen

Memurebræ og Tjukningssuen fra Memuretungen, Jotunheim- II

Del av panorama- 9224- I

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09225

Knud Knudsen

Parti fra Memurutunga, Jotunheim- I

Del av panorama- 1528- II og 1529- III

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1527

Knud Knudsen

[Parti fra Memurutunga, Jotunheim]

Landskap, Fjell, Snø, Hest, Spaserstav/stokk

Fotografi ubb-kk-ncx-0043

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalstinderne fra Memurtunga, Jotunheim

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09223

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurutunga, Jotunheim- II

Del av panorama- 1530- I

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1531