Samlinger knyttet til Giske

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0185

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historiske Bemærkninger om Blindheim og Blindheimsmænd paa Wigrøen

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-p-01

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Et kort Omrids af Giskeætten.

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Giskeætten, Arnungætten

Manuskript ubb-ms-0185-q-02

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avhandling, Giske kirkegård

1877-03-01

Uten tittel

Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Gravminner, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, 1300-tallet, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Runeskrift, Giske kirkegård

Manuskript ubb-ms-0185-p-09

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historiske-antiqvariske Bemærkninger over Borgunds Præstegjæld 1847

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-o-01

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Oldtidsminderne paa Giske.

1800-tallet, 1700-tallet, Historie, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-p-05

Knut Fægri

Myr 2. 1934. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-b