Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Sentrum

1949-06-19

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-015211

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-146

Atelier KK

[Prøveoppstilling av Christian Michelsens statue på festplassen]

Prøveoppstilling av Christian Michelsens statue på festplassen

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-bs-fol-00942-022a

Atelier K. Knudsen

[Kusk Hans Tangen med fjordingene Hans og Pål.]

Hest, Mann, Man, Allmenning, Skysskar, vognmann, kusk, Bryggerivogn, Fjording, Bryggeri, Tospann, Ølbryggerier & agenter

Fotografi ubb-kk-n-338-007

Enoch Djupdræt

[Festplassen, Bergen]

Snø, Bil, Car, Vinter

Fotografi ubb-dju-bx-0687

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

O-2045 er registrert i kjøretøyregisteret

By- og småsteder, Cities and villages, Buss

Fotografi ubb-kk-n-418-039

Atelier KK

[Barnesangerstevnet i 1959]

Barn, Child, Uniform, Flag, Flagg, Talerstol, Sangerstevne

Fotografi ubb-kk-n-587-008

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Buss

Fotografi ubb-kk-n-436-105

Widerøe's Flyveselskap A/S; Rolf Ingelsrud

[Bergen sentrum]

1961-08-24

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139632

Atelier KK

[Varebil]

Varebil med reklame for Lonevåg samyrkjelag.

Varebil, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-420-152

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Bjarne Takla taler for Barna.

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Fotografi ubb-kk-n-407-076

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-433-022

Atelier K. Knudsen

Festplassen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-5196

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1963-09-19

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-129875

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-030

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-031

Knud Knudsen & Co.

[Landsutstillingen i Bergen, 1928]

Landsutstillingen i Bergen, 1928

Bygninger, Crowd, Folkemengde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0021

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Gamlekarer masjerer

Buekorps, Jubileum, Frakk, Fane

Fotografi ubb-kk-n-433-009

Atelier KK

[17. mai på festplassen]

17. mai, Oversiktsbilde, Overview, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-323-018

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Kvinne, Woman, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Gutt, Boy, 1. mai, Folketog

Fotografi ubb-kk-n-413-109

Atelier KK

[Varebil på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-436-097

Atelier KK

Bergen - Centrum.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-3463

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Stubbebryter i arbeid på Festplassen

Byggeplass, Building site, Vann, Stubbebryter, Metallindustri, Redskapsfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-277-013

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-156

Atelier KK

[1. mai på Festplassen]

1. mai på Festplassen

Flag, Flagg, Allmenning, Fane, Foreninger, 1. mai, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-320-020

Atelier KK

[Gartner Berle]

Berles gartneri & kirkegaardslorretning, A/S, Tonningsnesset

Bil, Car, Blomsterdekorasjon, Reklamefoto, Vindusutstilling, Gartner

Fotografi ubb-kk-n-351-008

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Markens Bataljon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Fotografi ubb-kk-n-433-005

Atelier KK

[Rutebil A/S Vossestrand Autolag]

Oppdragsgiver: Ing. Algård

Passasjer, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Sjåfør, Rutebilselskap

Fotografi ubb-kk-n-379-006

Atelier KK

[1. mai]

Ukjent år

Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Talerstol, Fane, 1. mai, Arbeiderforening, Parole

Fotografi ubb-kk-n-399-021

Ukjent

Kalands mot Kaien 1917

Fra familien Lostings amatøralbum II.

Kvinne, Woman, Mann, Man, Ektepar, Hatt, Dress, Kjole, Dress, Suit

Fotografi ubb-bs-fol-00299-012-c

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1945-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Fotografi ubb-kk-n-433-025

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080752

Atelier K. Knudsen

Norske Nationaldanse.

1928-07-07

Oppvisning inne på utstillingsområdet under landsutstillingen i 1928

Bunad, Folkedans, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-pk-2517

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-147

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Fotografi ubb-bros-00909

Olai Schumann Olsen

[Landssangerstevnet 1926]

Huset er tegnet av Olai Schumann Olsen og står i dag på Øvre Hopsvegen 17

Bolighus, Residential Building, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0413

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Anleggsarbeider, Asfalt

Fotografi ubb-bros-00914

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Kvinne, Woman, Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, 1. mai, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-413-083

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Festplassen, Byparken. 17. mai 1961]

1961-05-17

Festplassen, Byparken. 17. mai 1961

Flyfoto, Aerial photo, 17. mai, Oversiktsbilde, Overview, Vikingskip

Fotografi ubb-w-f-017215

Atelier KK

[Festplassen 1. mai 1935]

1935-05-01

Kvinne, Woman, Mann, Man, Fane, Foreninger, 1. mai, Politikk, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-n-387-105

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Kvinne, Woman, Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, 1. mai, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-413-081

Solveig Greve

[Festplassen]

By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Måke

Fotografi ubb-sg-021-002

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-033

Atelier KK

Tiedemanns Tobaksfabrikk

1955-01-03

Varebil med tobakkreklame

Gatelys, Reklame, Varebil, Chevrolet

Fotografi ubb-kk-n-449-017

Atelier KK

[Festplassen]

Oppdragsgiver: ERA-Messen 1937

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Trær

Fotografi ubb-kk-n-416-051

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Buss

Fotografi ubb-kk-n-436-107

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Asfalt, Kost

Fotografi ubb-bros-00910

Atelier KK

[Festplassen 1. mai 1935]

1935-05-01

Kvinne, Woman, Mann, Man, Fane, Foreninger, 1. mai, Politikk, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-n-387-108

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Arbeider, Worker, Crowd, Folkemengde, Fane, 1. mai, Fagforening

Fotografi ubb-kk-n-407-084

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Talerstol, Fane, 1. mai, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-413-080

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

O-2045 er registrert i kjøretøyregisteret

By- og småsteder, Cities and villages, Buss

Fotografi ubb-kk-n-418-038

Norvin Reklamefoto

Motorsport

1954-04-01

Buss, Telegrafbygning

Fotografi ubb-nor-m-1090

Knud Knudsen & Co.

[Varemessen i Bergen 1927]

Varemessen i Bergen 1927

Oversiktsbilde, Overview, Flag, Flagg, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0027

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Marsjere

Fotografi ubb-kk-n-433-145

Atelier KK

[1. mai feiring i Bergen]

1933-05-01

Oversiktsbilde, Overview, Crowd, Folkemengde, 1. mai, Parole

Fotografi ubb-kk-n-347-004

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Kvinne, Woman, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Gutt, Boy, 1. mai, Folketog, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-413-110

Atelier KK

[Selviks likbil]

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Paviljong, Begravelsesbyrå

Fotografi ubb-kk-n-422-004

Atelier KK

[Lastebil på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-436-094

Ukjent

["Faldnes Dag"]

1942-03-16

"Faldnes Dag"

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Offiser, Officer, Skilt

Fotografi ubb-ohk-028-028

Rolf Norvin

Bergens Flytningsbyrå

Lastebil, Flyttebyrå

Fotografi ubb-nor-b-0685

Atelier K. Knudsen

Norske Nationaldanse.

1928-07-07

Oppvisning inne på utstillingsområdet under landsutstillingen i 1928

Bunad, Folkedans, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-pk-2516

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

O-2045 er registrert i kjøretøyregisteret

By- og småsteder, Cities and villages, Buss

Fotografi ubb-kk-n-418-036

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

Bilruten: Ottadalen - Geiranger - Stryn

By- og småsteder, Cities and villages, Buss

Fotografi ubb-kk-n-418-040

Atelier KK

[Lastebiler på Festplassen]

Lastebiler kjøpt av Karl S. Johannessen, Jern, stål og metaller en gros

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Lastebil, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-436-091

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Sverd

Fotografi ubb-kk-n-433-027

Olai Schumann Olsen

[Landssangerstevnet 1926]

Huset er tegnet av Olai Schumann Olsen og står i dag på Øvre Hopsvegen 17

Bolighus, Residential Building, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0414

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Kvinne, Woman, Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-036

Atelier KK

[Ambulanse på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Ambulanse

Fotografi ubb-kk-n-436-095

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

Bergen sentrum, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005059

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

Buss kjøpt av Laksevåg kommunale rutebilselskap

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Buss

Fotografi ubb-kk-n-436-101

Olai Schumann Olsen

[Festplassen 17. mai]

Festplassen 17. mai

17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Flag, Flagg

Fotografi ubb-so-0185

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kilde: Bergens Arbeiderblad 03.05.1937

Kvinne, Woman, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, 1. mai, Folketog, Korps

Fotografi ubb-kk-n-413-113

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Bjarne Takla taler for Barna.

Arbeider, Worker, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Fotografi ubb-kk-n-407-066

Norvin Reklamefoto

Falck Norsk Redningskorps

1950-09-21

Ambulans til redningskorpset

Mann, Man, Sykebil

Fotografi ubb-nor-f-0085

Atelier KK

[Varebil på Festplassen]

Varebil kjøpt av M. Leikvoll, bakeri og konditori

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-436-097

Norvin Reklamefoto

J. O. Jæger

Toyota?

Statue/Skulptur, Reklamefoto, Student, Personbil

Fotografi ubb-nor-j-0215

Atelier KK

[Rutebil A/S Vossestrand Autolag]

Voss-Stalheim

Passasjer, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Sjåfør, Rutebilselskap

Fotografi ubb-kk-n-379-005

Atelier KK

[Ambulanse på Festplassen]

Volvo

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Ambulanse

Fotografi ubb-kk-n-436-095

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-n-433-155

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Laksevågs Bueskyttere

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Hellebard

Fotografi ubb-kk-n-433-023

Atelier KK

[Lastebil på Festplassen]

Oppdragsgiver: Knutsen & Træen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-436-093

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Fotografi ubb-bros-00913

Olai Schumann Olsen

[Landssangerstevnet 1926]

Sangernes Utlodningshus ved Lille Lungegårdsvannet. Landssangerstevnet 1926

Bolighus, Residential Building, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0414

Atelier KK

[Selviks likbil]

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Begravelsesbyrå

Fotografi ubb-kk-n-422-003

Atelier KK

[Varebil på Festplassen]

Varebiler er kjøpt av Smith Sivertsen

By- og småsteder, Cities and villages, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Varebil

Fotografi ubb-kk-n-436-098

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane, Sverd

Fotografi ubb-kk-n-433-019

Gustav Brosing

[Festplassen, Sofus Madsens skulptur Sprøytegutten]

Festplassen, Sofus Madsens skulptur Sprøytegutten

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-bros-00906

Atelier KK

[Buss på Festplassen]

O-2045 er registrert i kjøretøyregisteret

By- og småsteder, Cities and villages, Buss

Fotografi ubb-kk-n-418-037

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-433-013

Olai Schumann Olsen

[Sangernes Utlodningshus ved Lille Lungegårdsvanner. Landssangerstevnet 1926]

Huset er tegnet av Olai Schumann Olsen og står i dag på Øvre Hopsvegen 17

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0200

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon

Kvinne, Woman, Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-433-038

Atelier KK

[Prøveoppstilling av Christian Michelsens statue på festplassen]

Prøveoppstilling av Christian Michelsens statue på festplassen

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-bs-fol-00942-021a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1961-08-24

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139633

Atelier K. Knudsen

[Kaigaten, Lille Lungegårdsgaten og Festplassen]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Murhus

Fotografi ubb-kk-ncx-0450

Atelier KK

[Varebil]

Varebil med reklame for Lonevåg samyrkjelag.

By- og småsteder, Cities and villages, Varebil, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-420-153

Gustav Brosing

Kong Olavs kroningsbesøk i Bergen 26.juni 1958

1958-06-26

Konge, Signingsferd, Prinsesse

Fotografi ubb-bros-05626

Atelier KK

[Utsikt overLille Lungegårdsvann]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-x-00010

Gustav Brosing

[Festplassen. Sofus Madsens skulptur]

Festplassen. Sofus Madsens skulptur

Statue/Skulptur, Jente, Girl

Fotografi ubb-bros-00901

Atelier KK

1948 Nordnæs Bataillons 90 års jubileum

1948-05-18

Nordnæs Bataillon, Lakevågs Bueskyttere

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Fane

Fotografi ubb-kk-n-433-032