Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Arendal

Brev ubb-ms-0198-a-021

Catharine Hermine Kølle

'Arendal'

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000521

Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-07-29

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-063

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-079