Atelier K. Knudsen

Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-0328

John Bernhard Rekstad

[Supheldalen og Suphellebræ seet fra Mundals hotel]

Supheldalen og Suphellebræ seet fra Mundals hotel

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-jr-124-004

Birger Huun

Suphellebræen

Isbre

Fotografi ubb-huun-0215

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Isbre

Fotografi ubb-jr-122-005

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08276

John Bernhard Rekstad

[Suphellebreens ende Jostedalsbreen September 1906]

Suphellebreens ende Jostedalsbreen September 1906

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-124-006

Knud Knudsen

Parti ved Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08273

Ralph L. Wilson

Tur til Fjærland. Utsikt over dalen mot Suphellebræ

Isbre, Fjord, Båt, Boat, Naust

Fotografi ubb-wil-m-091

Knud Knudsen

Parti fra Fjærland i Sogn

Isbre, Fjell, Fjord, Hesje, Fartøy

Fotografi ubb-kk-1622-08261

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08275

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-122-011

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen Kopi]

Jostedalsbreen Kopi

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-122-014

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-2127-1124

John Bernhard Rekstad

[Suphellebreens ende Jostedalsbreen]

Suphellebreens ende Jostedalsbreen

Isbre

Fotografi ubb-jr-122-003

Knud Knudsen

Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre, Gård, Hesje, Uthus

Fotografi ubb-kk-2127-1123

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-122-006

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1127

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08279

Ralph L. Wilson

Tur til Fjærland, Suphellebræen.

Isbre

Fotografi ubb-wil-m-097b

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08277

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08278

Knut Fægri

Bremålingene. 1932-1948.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Breforskning, Bremålinger

Manuskript ubb-ms-2072-b-004

K. Knudsen & Co.

Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Datert av J. Rekstad

Postkort, Isbre, Fjell, Is

Fotografi ubb-kk-pk-0329

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1128

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08274

John Bernhard Rekstad

[Suphellebreens ende Jostedalsbreen September 1906]

Suphellebreens ende Jostedalsbreen September 1906

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-124-007

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Isbre

Fotografi ubb-jr-122-007

John Bernhard Rekstad

[Suphellebreen, Jostedalsbreen]

Suphellebreen, Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-124-002

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-124-003

John Bernhard Rekstad

[Ved Suphellebreen Jostedalsbreen]

Ved Suphellebreen Jostedalsbreen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-jr-122-010

Knud Knudsen

[Suphellebreen]

Isbre, Mann, Man, Elv, Gutt, Boy

Fotografi ubb-kk-nd-1126

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-2127-1126

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1129

Knud Knudsen

Parti ved Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-1622-08271

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen September 1906]

Jostedalsbreen September 1906

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-124-005

Atelier K. Knudsen

Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-0326

John Bernhard Rekstad

[Ved Suphellebreen Jostedalsbreen]

Ved Suphellebreen Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Fjell, Mann, Man, Stein

Fotografi ubb-jr-122-009

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-122-008

Atelier K. Knudsen

Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-0327

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-jr-122-002

John Bernhard Rekstad

[Suphellebreen mot sørvest Jostedalsbreen]

Suphellebreen mot sørvest Jostedalsbreen

Isbre, Fjell, Vann

Fotografi ubb-jr-122-004

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Jostedalsbreen

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-jr-122-013

John Bernhard Rekstad

[Jostedalsbreen]

Isbre

Fotografi ubb-jr-124-001

Knud Knudsen

Parti ved Suphellerbræen i Fjærland, Sogn

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-08272

Knud Knudsen

Parti af Suphellerbræen i Fjærland, Sogn.

Isbre, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-2127-1125