Samlinger knyttet til Domkirkegaarden i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0648

Ligstener paa St. Jacobs Kirkegaard og Domkirkegaarden. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Ms No 630-635 er alfabetisk Register over samtlige ligstener paa de 7 gamle bergenske kirkegaarder optat sommeren 1914-16. av bibliotekar Anthon M Wiesener efter foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Manuskript ubb-ms-0631