Samlinger knyttet til Kjøbstads anlæg i Nordland

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0026
  • ubb-ms-0255