Atelier K. Knudsen

Odde i Hardanger

Kirke, By- og småsteder, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-nax-0247

Knud Knudsen & Co.

Parti fra Odde i Hardanger

Kirke, By- og småsteder, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-na-0004a

Knud Knudsen & Co.

Fabrikanlæggene i Odda. Taugbanen langs elven

Eneberettiget 1908

By- og småsteder, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-na-0001