Atelier K. Knudsen

Odde i Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kirke, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nax-0247

Knud Knudsen & Co.

Parti fra Odde i Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-na-0004a

Knud Knudsen & Co.

Fabrikanlæggene i Odda. Taugbanen langs elven

Eneberettiget 1908

Fabrikk, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-na-0001