Gustav Brosing

Asylplass 2

1957-08-31

Seminarium Fredericianum som har huset Bergens Barneasyl fra 1851

Klestørk, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Barnehage

Fotografi ubb-bros-00204b

Realskolen Bygning

Bygget på Asylplass 2 har huset Seminarium Fredericianum, Bergen Realskole og Bergens barneasyl. Bergen Museum hadde sine første lokaler i "Den store Sal"

Bygninger, Skolebygning, Tegning, Arkitekttegning

Fotografi ubb-bs-q-00378-003