Gustav Brosing

Asylplass 2

1957-08-31

Drying Clothes, Klestørk, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Barnehage

Fotografi ubb-bros-00204b

Realskolen Bygning

Bygget på Asylplass 2 har huset Seminarium Fredericianum, Bergen Realskole og Bergens barneasyl. Bergen Museum hadde sine første lokaler i "Den store Sal"

Bygninger, Tegning, Drawing, School, Skole, Arkitekttegning

Fotografi ubb-bs-q-00378-003