Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gimmeland]

1964-08-28

Gimmeland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144018

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gimmeland]

1964-08-28

Gimmeland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144061

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gimmeland]

1964-08-28

Gimmeland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gimmeland]

1964-08-28

Gimmeland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144059

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gimmeland]

1964-08-28

Gimmeland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144017