K. Knudsen & Co.

[Mødre og barn]

Ukjente personer

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hatt, Barn og mor, Kåpe

Fotografi ubb-kk-nax-0319

K. Knudsen & Co.

[Mødre og barn]

Ukjente personer

Kvinne, Woman, Barn, Child, Hatt, Barn og mor, Kåpe

Fotografi ubb-kk-nax-0325

Atelier KK

[Jekteviken]

1949-07-04

Dokken borettslag under bygging

Boligblokk, Gatelys, Bil, Car, Gate, Brostein, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-360-038

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Boligblokk, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning

Fotografi ubb-w-sh-119836