Diplom datert 1747, 3. mai. Halsnøy kloster (Fjelberg, Hordaland)

1747-05-03

Andreas Heiberg, fogd i Sunnhordland og Hardanger, utsteder bygselseddel til Ole Olsen Fatland og Halver Alvaldsen på gården Vatnedal med Lille-Vatnedal i Skånevik skiprede som ligger under Halsnøy kloster.

Diplom ubb-diplom-1747-05-03

Gustav Brosing

[Fjelberg kirke og østfasaden på hovedhuset sett mot syd]

Fjelberg kirke og østfasaden på hovedhuset sett mot syd

Kirke

Fotografi ubb-bros-03879

Ukjent

[Fjelberg kyrkje]

Fjelberg kyrkje

Kirke, Gård, Hage, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-05803a

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Hesje, Høyonn

Fotografi ubb-bros-06070

Diplom datert 1801, 11. juli. Gravdal (Fjelberg, Hordaland)

1801-07-11

Haldor Thorsen på Gravdal pantsetter til premieløytnant Severin Wintzent von Segelche sin part i gården Gravdal under Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 172 riksdaler, 5 mark og to skilling. Påtegninger.

Diplom ubb-diplom-1599

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Gård, Hesje, Høyonn

Fotografi ubb-bros-06076

Ukjent

Landmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06068

Diplom datert 1558 eller 1563, uten dato. Fjellberg (Hordaland)

Fire menn stadfester at Olaf Halvardssøn kjøpte en løpsbol og en spannsbol i Nedre Utbjoa, Fjellberg i Sunnhordaland av Jon Gautessøn og at han betalte for dette.

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Gårdsdrift

Diplom ubb-diplom-0237

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Hund, Bonde, Fjøs, Løe, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-06072

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Hest

Fotografi ubb-bros-06077

Andreas Elias Røvde

Fra Fjelberg

Postkort, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-ok-00924

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Gutt, Bonde, Pipe, Høykjerre

Fotografi ubb-bros-06074

Diplom datert 1713, 12. juni. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)

1713-06-12

Åstedsbefaring og overenskomst angående Halsnøy klosters andel i gården Sørhuglo i Pøyen skiprede som Knud Iversøn Gram på Sørhuglo bruker. Jonas Olsen Hougs og Volkvard Smith, sogneprest og kapellan til Stord, har nemlig forlangt deling ...

Diplom ubb-diplom-1145

Ukjent

Landmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06069

Gustav Brosing

[Fjelberg]

Fjelberg

Dyr, Kvinne, Gård, Sau

Fotografi ubb-bros-03880

Gustav Brosing

Lanndmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06078

Gustav Brosing

[Fjellberg]

Fjellberg

Hest, Gård, Mann, Gutt, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-03876

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Gård, Bonde, Fjøs, Løe, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-06073

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Sau, Fjøs, Gårdsgutt

Fotografi ubb-bros-06071

Gustav Brosing

[Fjelberg kirke]

Fjelberg kirke

Kirke

Fotografi ubb-bros-03878

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Hest

Fotografi ubb-bros-06075