Gustav Brosing

[Fjelberg kirke og østfasaden på hovedhuset sett mot syd]

Fjelberg kirke og østfasaden på hovedhuset sett mot syd

Kirke

Fotografi ubb-bros-03879

Ukjent

[Fjelberg kyrkje]

Fjelberg kyrkje

Gård, Kirke, Hage, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-05803a

Diplom datert 1705, 7. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1705-11-07

Kopi. Nicolaus Biering på Valen i Skånevik skiprede utsteder bygselseddel til soldat Johannes Aamundsen på plassen Munketeigen. Kopi på stemplet papir fra 1720.

Diplom ubb-diplom-1118

Diplom datert 1713, 12. juni. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)

1713-06-12

Åstedsbefaring og overenskomst angående Halsnøy klosters andel i gården Sørhuglo i Pøyen skiprede som Knud Iversøn Gram på Sørhuglo bruker. Jonas Olsen Hougs og Volkvard Smith, sogneprest og kapellan til Stord, har nemlig forlangt deling ...

Diplom ubb-diplom-1145

Diplom datert 1745, 10. august. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1745-08-10

Ifølge en kontrakt overdrar Hans Hansen Seehuusen på Valen til sin fetter Jens Frederich Undall, som er gift med hans stedatter, sin og sine to uforsørgede stedøtres eiendom i Valen. Derimot skal Jens Undall forsørge ...

Diplom ubb-diplom-1277

Diplom datert 1780, 3. april. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1780-04-03

Jens Undall, som har overdratt den ene halvpart av gården Miljeteigen i Skånevik skipsrede til Sjur Sjursen og med hans samtykke den andre part til hans svoger Iver Miljeteigen, anmoder om øvrighetens assistanse da Sjur ...

Diplom ubb-diplom-1470

Ukjent

Landmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06068

Diplom datert 1765, 14. juni. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1765-06-14

Jens Fredrik Undall pansetter en laup smør i gården Valen i Skånevik skiprede og Fjelberg prestegjeld til Christian Lerche Dahl for et lån på 90 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1405

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Hund, Bonde, Fjøs, Løe, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-06072

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Hest

Fotografi ubb-bros-06077

Diplom datert 1747, 3. mai. Halsnøy kloster (Fjelberg, Hordaland)

1747-05-03

Andreas Heiberg, fogd i Sunnhordiand og Hardanger, utsteder bygselseddel til Ole Olsen Fatland og Halver Alvaldsen på gården Vatnedal med Lille-Vatnedal i Skånevik skiprede som ligger under Halsnøy kloster.

Diplom ubb-diplom-1292

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Gutt, Bonde, Pipe, Høykjerre

Fotografi ubb-bros-06074

Gustav Brosing

Lanndmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06078

Diplom datert 1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1753-11-06

Jens Undall utsteder til Sjur Larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille Åmvik i Kvinnherad skiprede.

Diplom ubb-diplom-1330

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Gård, Bonde, Fjøs, Løe, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-06073

Diplom datert 1765, 1. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1765-05-01

Kirstine Vallentinsdatter enke etter Hans Seehuus, Berthe Jacobsdatter og Caspar Wadbech selger og skjøter til sin svoger Jens Frederich Undall deres jordparter i gården Valen i Skånevik skiprede. Salgssum var tilsammen 270 riksdaler Maskinskrevet avskrift ...

Diplom ubb-diplom-1403

Diplom datert 1801, 11. juli. Gravdal (Fjelberg, Hordaland)

1801-07-11

Haldor Thorsen på Gravdal pantsetter til premieløytnant Severin Wintzent von Segelche sin part i gården Gravdal under Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 172 riksdaler, 5 mark og to skilling. Påtegninger.

Diplom ubb-diplom-1599

Diplom datert 1753, 13. juni (2). Valen (Fjelberg, Hordaland)

1753-06-13

Jens Undall utsteder til Tolleiv Knudsen bygselseddel på en husmannsplass i Nordre Vågen som ligger under hans egen gård Valen.

Diplom ubb-diplom-1332

Diplom datert 1720, 5. oktober. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1720-10-05

Lars Gudmundsen på Ile i Vikedal skiprede og Hans Engelsen på Gjøn i Strandvik skiprede selger og skjøter, på sine hustruers vegne, til svogeren Lars Jacobsen på Valen i Skånevik skiprede, to pund og 4/7 ...

Diplom ubb-diplom-1162

Diplom datert 1752, 30. desember. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1752-12-30

Jens Undall utsteder til Askild Joensen bygselseddel på en husmannsplass i Søndre-Vågen som ligger under hans egen gård Valen.

Diplom ubb-diplom-1326

Diplom datert 1753, 13. juni(1). Valen (Fjelberg, Hordaland)

1753-06-13

Jens Undall utsteder til Johannes Johannesen bygselseddel på en husmannsplass i Søndre-Vågen som ligger under hans egen gård Valen.

Diplom ubb-diplom-1331

Diplom datert 1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1753-11-06

Jens Undall utsteder til Sjur larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille-Åmvik i Kvinnherad skiprede.

Diplom ubb-diplom-1333

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Hesje, Høyonn

Fotografi ubb-bros-06070

Diplom datert 1749, 13. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1749-05-13

Hans Seehuusen utsteder til Ole Hansen bygselseddel på en jordpart i gården Munketeigen i Skånevik skiprede.

Diplom ubb-diplom-1306

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Gård, Hesje, Høyonn

Fotografi ubb-bros-06076

Diplom datert 1732, 10. juli Valen (Fjelberg, Hordaland)

1732-07-10

Avskrift. Jacob Biering, Iver Knudsen Gram og Hans Seehuhusen protesterer protesterer mot et skjøte, utstedt av Kirsten Mikkelsdatter, Jacob Børgesens enkn, til Hans Engelsen Gjøn, dat 16. juni 1732, og ber om at skjøtet skal ...

Diplom ubb-diplom-1202

Diplom datert 1714, 23. juli. Valen (Fjelberg, Hordaland)

1714-07-23

Kvittering fra Laurits Jacobsen Valen og Hans Engelsen Gjøn til stefaren Nicolay Biering på Valen i Skånevik skiprede for arvegodset etter deres avdøde far Jacob Børgesen Valen som stefaren en tid har hatt i forvaring.

Diplom ubb-diplom-1149

Diplom datert 1558 eller 1563, uten dato. Fjellberg (Hordaland)

Fire menn stadfester at Olaf Halvardssøn kjøpte en løpsbol og en spannsbol i Nedre Utbjoa, Fjellberg i Sunnhordaland av Jon Gautessøn og at han betalte for dette.

Jordbruk, Gårder, 1500-tallet, Diplomer, Gårdsdrift

Diplom ubb-diplom-0237

Ukjent

Landmannsliv

Kvinne, Hest, Hund, Gutt

Fotografi ubb-bros-06069

Gustav Brosing

[Fjelberg]

Fjelberg

Dyr, Kvinne, Gård, Sau

Fotografi ubb-bros-03880

Gustav Brosing

[Fjellberg]

Fjellberg

Hest, Gård, Mann, Gutt, Høykjøring

Fotografi ubb-bros-03876

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Sau, Fjøs, Gårdsgutt

Fotografi ubb-bros-06071

Gustav Brosing

[Fjelberg kirke]

Fjelberg kirke

Kirke

Fotografi ubb-bros-03878

Gustav Brosing

Landmannsliv

Kvinne, Hest

Fotografi ubb-bros-06075