Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldsiden

Domkirke tårnet i forgrunnen, Korskirken sett bakfra, Puddefjorden

By- og småsteder, Cities and villages, Domkirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2651

Knud Knudsen

Parti af Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-0929

Knud Knudsen

[Latinskolen og Domkirken]

Latinskolen og Domkirken

Kirke, School, Skole, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-1318-3520

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Interior, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03899

Olai Schumann Olsen

[Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde]

Oversikt mot Domkirken fra Cappes vei. Vinterbilde

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-so-0042

Tanker om døden : madame Maren Finde Kotherts ne de Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Avskjed, Minnevers, Gravferd, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-03

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2653

Olai Schumann Olsen

[Skivebakken, vinterbilde]

Skivebakken, vinterbilde

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-so-0524

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Interior, Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0501

Atelier KK

[Monument over Johan Nordahl Brun i Domkirken]

Monument, Domkirke

Fotografi ubb-kk-n-256-016

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen]

Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen

By- og småsteder, Cities and villages, Domkirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-s-076

Lauritz Johan Bekker Larsen

Domkirken, Bergen]

Gate, Domkirke, School, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

Atelier KK

[Biskop Peter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Prest, Hest, Begravelse, Crowd, Folkemengde, Gravfølge, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gate, Domkirke, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-m-022

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken midt på bildet.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Domkirke, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Barn i arbeid, Children at work, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-ns-1191

Jonas Rein

Cantate, bestemt til at opføres i Bergens Domkirke i Anledning af Reformationsfesten den 31te October 1817

1800-tallet, Sang, Jubileum, Kantate, Reformasjonsfesten

Bok ubb-brosing-box-27-03

Gustav Brosing

ubb-bros-03665

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate. Gravstein : Cristian Fredrik Gotfred Bohr 1773 - 1832

Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-bros-03665

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke

Gatelys, Domkirke, Personbil, Lykt, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0505

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Snø, Domkirke, School, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale

Bok ubb-brosing-box-28-02

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Nygade 9

1903-06-07

Domkirke, School, Skole

Fotografi ubb-go-b-0061

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2643

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken ca. 1921]

Vindu, Domkirke, Mann, Man, Gutt, Boy, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-023

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Olai Schumann Olsen

Kong Oscars Gate

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Brostein, Dress, Suit, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0492

Hvad glæde kand den have, der ey ser dagens lys : Maren Finde Kotherts ne de Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Æresminne, Avskjed, Minnevers, Gravferd, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-02

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-0156

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-0155

Atelier KK

[Biskop Peter Hansson Hognestads begravelse]

1931-09-05

Domkirke, Begravelse, Kiste

Fotografi ubb-kk-n-353-052

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Port, Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-s-060

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken]

Vindu, Domkirke, Mann, Man, Gutt, Boy, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-022

Marcus Selmer

Domkirken, Katedralskolen, Bispehaven før 1870

Hage, Domkirke, School, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-s-135

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Interior, Domkirke, Maleri

Fotografi ubb-nor-r-0504

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscarsgate

Gatelys, Domkirke, Gutt, Boy, Jerngjerde, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bros-04689

Knud Knudsen

Bergen - II

Del av panorama- 2705- I og 2707-III. Fra Fjellsiden.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2706

Skagen & Co

Skauti i Hordaland fremsynt i festfylgjet 17de mai 1926

1926-05-17

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Bunad, Hardangerbunad, Hardangerskaut

Fotografi ubb-bs-fol-01951

Olai Schumann Olsen

Domkirkens hovedindgang

Gatelys, Barn i lek, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Brostein

Fotografi ubb-so-0162

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftele midt i bilde

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Hage, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08626

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke.

Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0492

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Domkirke, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-0887

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Kirke, Domkirke, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

K. Knudsen & Co.

Bergen- Kong Oscarsgate.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Domkirke, Brostein, Flaggstang, Fortau

Fotografi ubb-kk-pk-0878

Ukjent

Domkirken. Inngangsparti

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Vindu, Inngangsparti, Gatelys, Barn, Child, Kirke, Domkirke, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-15722

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Interior, Domkirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0502

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-310-021

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-2715

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-286-006

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2658

Afbrudte tanker om at Fødes og Døe..

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk., Kondolanse

Bok ubb-romertall-box-xxx-col-01

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Interior, Domkirke, Alter, Altertavle, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0503

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter, Gravplass

Fotografi ubb-bros-03663

Olai Schumann Olsen

[Domkirken, Bergen]

Domkirken, Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke

Fotografi ubb-so-1502

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken i forgrunnen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-08629

Børns veemodige taare ... Sr. Christian Christensen ... negotiant i Bergen ... 1717-1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Bok ubb-romertall-box-xxx-chr-01

Knud Knudsen

Parti af Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08684

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Gatelys, Gate, Domkirke, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Barn i arbeid, Children at work, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-m-026

Lille Øvregate

Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Tobakkhandel, Latinskole

Fotografi ubb-bros-02714

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-0154

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Gate, School, Skole, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139485

Livets usle korthed og dødens visse komme : Maren Finde Kotherts Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Avskjed, Minnevers, Gravferd, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-01

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Fotografi ubb-kk-n-310-022

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke.

Interiør, Interior, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Fotografi ubb-nor-r-0500

Johan Nordahl Brun

Den Tro, som gives Mod til at styre Roret i Storm, anbefalet i en Prædiken til Højmesse i Domkirken 4de Søndag efter hellig tre Konger, den 28de Januar 1810,

ved J. N. Brun. Sælges for 12 Sk. Exemplaret til Klæder for den første Fattige, som udgaaer helbredet fra Bergens Sygehuus.

1800-tallet, Kristendom, Prædiken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-16

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate

Domkirke

Fotografi ubb-bros-03664

Knud Knudsen

[Kong Oscarsgade]

Gate, Domkirke, School, Skole, Bolighus, Residential Building, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-1318-3501

Ukjent

Bergen gamle Latinskole.

Etter fotografi av Knud Knudsen

Kirke, School, Skole, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Grafikk ubb-bs-q-00011

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Interior, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03898

Olaf Andreas Svanøe

Bergens Kathedralskole

Postkort, Kirke, School, Skole

Postkort ubb-bs-pkb-00238

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Interior, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (planten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03900

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftelse og Domkirken i forgrunnen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08628

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Domkirke, School, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Domkirken og Kong Oscars gate i forgrunnen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2650

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate

Domkirke, Gravplass, Steinkors

Fotografi ubb-bros-03662

Knud Knudsen

Parti af Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08648

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum og Fjellveien]

Sentrum og Fjellveien

Flyfoto, Aerial photo, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005143

26. mai 1716 Bergen

Bevitnelse av notarius publikus, Johan Barth på Lise Hoffmans og Gjertrud Badenhaupte bekreftende svar på manufakturdirek- tøren, Jacob von Widas spørsmål vedrørende gravstedene til avdøde borgermester Rasmus Lauritssøn Stoud og rådmann Henning Hanssøn og deres ...

Diplom ubb-diplom-a-1716

Underofficerskolen, Bergen

Eneberettiget Ant. J. Karlsen, Bergen 1905.

Postkort, Gate, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bs-fol-01593-039-c

Atelier KK

[Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården]

Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården

Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter, Gravplass

Fotografi ubb-kk-n-256-019