Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3501

Skolebygning, Bolighus, Gate, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-m-022

Knud Knudsen

[Latinskolen og Domkirken]

Latinskolen og Domkirken

Kirke, Skolebygning, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-1318-3520

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (blomsten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03899

Tanker om døden : madame Maren Finde Kotherts ne de Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Gravferd, Begravelse, Avskjed, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-03

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0501

Lauritz Johan Bekker Larsen

Domkirken, Bergen]

Skolebygning, Gate, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken midt på bildet.

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Barn i arbeid, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-ns-1191

Gustav Brosing

ubb-bros-03665

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate. Gravstein : Cristian Fredrik Gotfred Bohr 1773 - 1832

Gravplass, Domkirke

Fotografi ubb-bros-03665

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Skolebygning, Snø, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Kirke, By- og småsteder, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Vann, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1318-2643

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0155

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken]

Mann, Domkirke, Gutt, Vindu, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-022

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Maleri

Fotografi ubb-nor-r-0504

Atelier KK

[Kor oppstilt i domkirken]

Merker med "EMPS" på uniformene

Kvinne, Gruppeportrett, Kor, Mann, Oppdragsfoto, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-kk-n-429-158

Skagen & Co

Skauti i Hordaland fremsynt i festfylgjet 17de mai 1926

1926-05-17

Kvinne, Gruppeportrett, Bunad, Hardangerbunad, Hardangerskaut

Fotografi ubb-bs-fol-01951

Olai Schumann Olsen

Domkirkens hovedindgang

Gatelys, Barn i lek, Kirke, By- og småsteder, Brostein

Fotografi ubb-so-0162

ubb-brosing-box-28-03

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Bok ubb-brosing-box-28-03

K. Knudsen & Co

Bergen- Kong Oscarsgate.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Brostein, Flaggstang, Fortau

Fotografi ubb-kk-pk-0878

Olai Schumann Olsen

[Oversikt mot Domkirken fra Blekebakken. Vinterbilde]

Oversikt mot Domkirken fra Blekebakken. Vinterbilde

Kirke, By- og småsteder, Snø, Bolighus, Gate, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-0042

Atelier KK

[Domkirken]

Foto av maleri av biskop Johan Nordahl Brun

Portrett, Innrammede bilder, Maleri, Biskop

Fotografi ubb-kk-n-426-122

Afbrudte tanker om at Fødes og Døe..

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-col-01

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Alter, Altertavle, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0503

Olai Schumann Olsen

[Domkirken, Bergen]

Domkirken, Bergen

Gatelys, Kirke, By- og småsteder

Fotografi ubb-so-1502

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

Tvende Confirmations-Taler holdne 1790 og 1792

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Konfirmasjon, Konfirmation

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-13

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken i forgrunnen.

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-08629

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08684

Lille Øvregate

Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Tobakkhandel, Latinskole

Fotografi ubb-bros-02714

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Domkirken bakfra

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0154

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gatelys, Kirke, Skolebygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

By- og småsteder, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139485

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Fotografi ubb-kk-n-310-022

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke.

Interiør, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Fotografi ubb-nor-r-0500

Johan Nordahl Brun

Den Tro, som gives Mod til at styre Roret i Storm, anbefalet i en Prædiken til Højmesse i Domkirken 4de Søndag efter hellig tre Konger, den 28de Januar 1810,

ved J. N. Brun. Sælges for 12 Sk. Exemplaret til Klæder for den første Fattige, som udgaaer helbredet fra Bergens Sygehuus.

1800-tallet, Kristendom, Preken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-16

Ukjent

Bergen gamle Latinskole.

Etter fotografi av Knud Knudsen

Kirke, Skolebygning, Hestevogn (med tak), Gasslykt, Hestedrosje

Grafikk ubb-bs-q-00011

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (blomsten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03898

Olaf Andreas Svanøe

Bergens Kathedralskole

Kirke, Skolebygning, Postkort

Postkort ubb-bs-pkb-00238

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftelse og Domkirken i forgrunnen

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08628

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Skolebygning, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Domkirken og Kong Oscars gate i forgrunnen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2650

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate / Lille Øvregate

Gravplass, Domkirke, Steinkors

Fotografi ubb-bros-03662

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum og Fjellveien]

Sentrum og Fjellveien

Kirke, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005143

26. mai 1716 Bergen

Bevitnelse av notarius publikus, Johan Barth på Lise Hoffmans og Gjertrud Badenhaupte bekreftende svar på manufakturdirek- tøren, Jacob von Widas spørsmål vedrørende gravstedene til avdøde borgermester Rasmus Lauritssøn Stoud og rådmann Henning Hanssøn og deres ...

Diplom ubb-diplom-a-1716

Atelier KK

[Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården]

Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården

Gravplass, Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-256-019

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldsiden

Domkirke tårnet i forgrunnen, Korskirken sett bakfra, Puddefjorden

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Domkirke

Fotografi ubb-kk-1318-2651

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0929

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2653

Olai Schumann Olsen

[Skivebakken, vinterbilde]

Skivebakken, vinterbilde

Kirke, By- og småsteder, Snø, Bolighus, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by, Flaggstang

Fotografi ubb-so-0524

Atelier KK

[Monument over Johan Nordahl Brun i Domkirken]

Monument, Domkirke

Fotografi ubb-kk-n-256-016

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen]

Utsikt fra Skivebakken mot Domkirken og Vågen

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Domkirke

Fotografi ubb-s-076

Atelier KK

[Domkirken]

Interiør, Statuer/Skulptur, Kirke

Fotografi ubb-kk-n-426-121

Johan Nordahl Brun

Tale, holden i Bergens Domkirke, Fastelavns Mandag 1813, den 1ste Marts

1800-tallet, Tale

Bok ubb-brosing-box-28-12

Atelier KK

[Biskop Peter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Prest, Hest, Begravelse, Folkemengde, Gravfølge, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

Atelier KK

Nordahl Bruns grav

Domkirkegården

Gravplass, Gravstein, Biskop, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-426-128

K. Knudsen & Co

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Jonas Rein

Cantate, bestemt til at opføres i Bergens Domkirke i Anledning af Reformationsfesten den 31te October 1817

Sang, 1800-tallet, Jubileum, Kantate, Reformasjonsfesten

Bok ubb-brosing-box-27-03

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Bergen domkirke

Gatelys, Personbil, Domkirke, Lykt, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0505

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Bok ubb-brosing-box-28-02

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Nygade 9

1903-06-07

Skolebygning, Domkirke

Fotografi ubb-go-b-0061

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken ca. 1921]

Mann, Domkirke, Gutt, Vindu, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Fotografi ubb-kk-n-230-023

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Kirke, By- og småsteder, Vei, Dampskip, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Knud Knudsen

Kong Oscarsgade

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ns-1191.

Gatelys, Bolighus, Gate, Barn i arbeid, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Løpegutt

Fotografi ubb-kk-m-026

Olai Schumann Olsen

Kong Oscars Gate

Gatelys, Kirke, By- og småsteder, Gate, Mann, Trehusbebyggelse by, Brostein, Dress, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0492

Hvad glæde kand den have, der ey ser dagens lys : Maren Finde Kotherts ne de Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Gravferd, Begravelse, Æresminne, Avskjed, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-02

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0156

Atelier KK

[Biskop Peter Hansson Hognestads begravelse]

1931-09-05

Kiste, Begravelse, Domkirke

Fotografi ubb-kk-n-353-052

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Gravplass, Port, Domkirke

Fotografi ubb-s-060

Johan Nordahl Brun

Text til Lovsang : samlet af Jesu Lidelse i en Prædiken paa Fastelavens Mandag i Domkirken 1794

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-12

Marcus Selmer

Domkirken, Katedralskolen, Bispehaven før 1870

Skolebygning, Hage, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-s-135

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscarsgate

Gatelys, Domkirke, Gutt, Jerngjerde, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bros-04689

Knud Knudsen

Bergen - II

Del av panorama- 2705- I og 2707-III. Fra Fjellsiden.

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2706

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Danckert Krohns Stiftele midt i bilde

Kirke, By- og småsteder, Hage, Oversiktsbilde, Aldershjem, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08626

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke.

Domkirke, Alter, Altertavle, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0492

K. Knudsen & Co

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-0887

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Ukjent

Domkirken. Inngangsparti

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Gatelys, Barn, Kirke, Domkirke, Inngangsparti, Vindu, Eksteriør

Fotografi ubb-bs-ok-15722

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Bergen domkirke

Interiør, Domkirke, Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Fotografi ubb-nor-r-0502

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Interiør fra Domkirken i Bergen

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-310-021

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, Vei, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2715

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-286-006

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen.

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2658

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Gravplass, Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter

Fotografi ubb-bros-03663

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3502.

Kirke, Skolebygning, Bolighus, Domkirke, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

Atelier KK

Nordahl Bruns grav

Domkirkegården

Gravplass, Gravstein, Biskop, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-426-129

Livets usle korthed og dødens visse komme : Maren Finde Kotherts Bugge : 24/12 1703-16/7 1766 beg. 22/7

1700-tallet, Gravferd, Begravelse, Avskjed, Minnevers

Bok ubb-romertall-box-xxx-kot-01

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate

Domkirke

Fotografi ubb-bros-03664

Atelier KK

[Kor oppstilt i domkirken]

Merker med "EMPS" på uniformene

Kvinne, Gruppeportrett, Kor, Mann, Oppdragsfoto, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-kk-n-429-157

Knud Knudsen

[Kong Oscarsgade]

Skolebygning, Bolighus, Gate, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-1318-3501

Gustav Brosing

[Presteinnvielse i Domkirken, Bergen]

Presteinnvielse i Domkirken, Bergen

Interiør, Prest, Kirke, Biskop, Prestekrage (blomsten), Prestekjole, Prost

Fotografi ubb-bros-03900

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Aldershjem

Fotografi ubb-kk-1622-08648

Underofficerskolen, Bergen

Eneberettiget Ant. J. Karlsen, Bergen 1905.

Postkort, Gate, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Underoffiserskole

Fotografi ubb-bs-fol-01593-039-c