Samlinger knyttet til Hordaland

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-C
  • ubb-ms-0777-D

Bjørn Helland-Hansen

Hydrografi.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-007

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. Udatert.

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-82

James Alexandersønn Grieg

"Michael Sars" 1904-1909.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1904-1909.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok, Bløtdyr

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-01

Bjørn Helland-Hansen

Østersundersøgelser 1903-1904.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok, Østers, Østerspoll

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-016-a

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1900-1902, og annet feltarbeid.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-03

Knut Fægri

Sphagnum-undersøkelser. 1934.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-006

Knut Fægri

Kvartærhistorisk ekskursjon.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-023

Knut Fægri

Ascophyllum.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-007

Bjørn Helland-Hansen

Hydrografiske tabeller 1896.

Feltbøker etter professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-005

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra Hordaland og Sogn og Fjordane etter James Grieg 1897-1909.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok, Bløtdyr

Manuskript ubb-ms-2104-e-01-02

Knut Fægri

Fugletuer 1935-1936. Amsterdam 1935.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-001-b

Knut Fægri

Feltbok 1936-1937.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-013

Bjørn Helland-Hansen

Undersøgelser af østerspoller 1903-1904. Tabeller.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok, Østers, Østerspoll

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-016-b