K. Knudsen & Co.

Haugsdal, Masjorden

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-nax-0522

K. Knudsen & Co.

Haugsdal, Masfjorden

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-nkx-0324

K. Knudsen & Co.

[Haugsdal]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-nax-0575