Knud Knudsen

Stabur paa Gjelhus i Næsland, Telemarken (antagelig Norges ældste ...

Tittel fort.: private Træbygning mærket med aarstallet 1115).Loftet er Norges hittil eldste profane bygg. Uppistog Vindlausloftet også kalt Stålekleivloftet. Gnr35 Bnr2 i Tokke kommune.

Stabbur

Fotografi ubb-kk-ns-1846

Knud Knudsen

Stabur paa Gjældhus Næsland i Telemarken- Antagelig Norges ældste private Træbygning mærket med Aars

Loftet er Norges hittil eldste profane bygg. Uppistog Vindlausloftet også kalt Stålekleivloftet. Gnr35 Bnr2 i Tokke kommune.

Stabbur

Fotografi ubb-kk-2127-0671

Enoch Djupdræt

Frå Nesland, Kroken

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0043

Knud Knudsen

Stabur paa Gjældhus, Næsland i Telemarken- antagelig Norges ældste private Træbygning mærket med Aar

Loftet er Norges hittil eldste profane bygg. Uppistog Vindlausloftet også kalt Stålekleivloftet. Gnr35 Bnr2 i Tokke kommune.

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1318-1921

Knud Knudsen

Stabur paa Gjelhus Næsland i Telemarken. Antagelig Norges ældste Træbygning,med Aarstallet 1115

Loftet er Norges hittil eldste profane bygg. Uppistog Vindlausloftet også kalt Stålekleivloftet. Gnr35 Bnr2 i Tokke kommune.

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1622-08916