Catharine Hermine Kølle

'Hesthammer'

Hesthamar, sorenskrivergård i Ullensvang. Signatur: C.K.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst, Sorenskriver

Maleri ubm-bf-diby-000447