Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Snø, Brakke, Vinter, Anleggsarbeider, Sjøbod, Tønne, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13047

Atelier KK

[Einar G. Anthonisen, overrettssakfører]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Veggur, Skrivebord, Skrivemaskin, Advokat, Sakførere og advokater

Fotografi ubb-kk-n-254-036

Atelier KK

[Einar G. Anthonisen, overrettssakfører]

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Advokat, Sakførere og advokater

Fotografi ubb-kk-n-254-035

Atelier KK

[Einar G. Anthonisen, overrettssakfører]

Interiør. Kontor med 2 kvinner i arbeid

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Veggur, Skrivebord, Skrivemaskin, Advokat, Sakførere og advokater

Fotografi ubb-kk-n-254-037