Atelier KK

[Berging av bil]

1932-08-05

En bil blir berget etter å ha kjørt utenfor veien og havnet i Grimevatnet.

Vei, Bil, Car, Mann, Lastebil, Ulykke

Fotografi ubb-kk-n-387-037

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017277

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017280

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1965-07-13

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152363

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017356

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1965-07-13

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152359

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen?]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017276

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017282

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kvinne med sykkel]

Idrett, Landskap, Kvinne, Sykkel

Fotografi ubb-bros-03388

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017283

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017278

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1965-07-13

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152358

Atelier KK

[Berging av bil]

1932-08-05

En bil blir berget etter å ha kjørt utenfor veien og havnet i Grimevatnet.

Vei, Bil, Car, Mann, Lastebil, Ulykke

Fotografi ubb-kk-n-387-036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017281

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1961-05-17

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017279

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1965-07-13

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152356

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimen]

1965-07-13

Grimen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152364