Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 60: [Fortsættelse om Delphinus Globiceps, fanget i Tellevaagen den 2den Juli 1844.]

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Zoologi, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-60