Atelier KK

[Eksteriør av ukjent transformatorstasjon]

Eksteriør av ukjent transformatorstasjon

Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-012