Widerøe's Flyveselskap A/S

Solheim kirkegård

1970-08-24

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-w-f-204874

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsangerveien, Solheim kirkegård]

Fjøsangerveien, Solheim kirkegård

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-w-sh-005068

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsangerveien. Solheim kirkegård. Reperbane]

1970-08-24

Fjøsangerveien. Solheim kirkegård. Reperbane

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane, Industriområde

Fotografi ubb-w-f-204873

Widerøe's Flyveselskap A/S

SU-KA-A/S, Bergen

1955-06-10

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-w-sh-082296

Widerøe's Flyveselskap A/S

Staal & Jern-industri A/S

1955-06-10

Minde

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-w-sh-082297

Ukjent

[Fjøsangerveien]

Vei, Bolighus, Reperbane

Fotografi ubb-thw-0034